Wellerman

videotienganh.com

Bản Full: Wellerman

Click để xem Wellerman lyrics (lời bài hát)
VideoTiengAnh.com

There once was a ship that put to sea – Ngày xưa có một con thuyền ra khơi ngoài biển xa

The name of the ship was the Billy of Tea – Và tên của con thuyền ấy là Billy of Tea,

The winds blew up, her bow dipped down – Những cơn gió thổi mạnh khiến mũi thuyền chìm xuống

Oh blow, my bully boys, blow (huh) – Hỡi những chàng trai hiếu chiến, hãy cố lên nào (huh).

Soon may the Wellerman come – Tàu Wellerman sẽ đến sớm thôi

To bring us sugar and tea and rum – Mang đến cho ta đường, trà và rượu rum

One day, when the tonguing is done – Một ngày nào đố nhiệm vụ cắt lưỡi nó được hoàn thành

We’ll take our leave and go. – Chúng ta sẽ được nghỉ và về nhà.

She’d not been two weeks from shore – Đã hai tuần không đến được bờ biển

When down on her a right whale bore – Khi bên dưới chiếc thuyền là con cá voi nhàm chán

The captain called all hands and swore – Thuyền trưởng đã gọi tất cả đưa tay và thề

He’d take that whale in tow (huh) – Ông ấy nhất định sẽ bắt được con cá voi đó (huh).

Soon may the Wellerman come – Tàu Wellerman sẽ đến sớm thôi

To bring us sugar and tea and rum – Mang đến cho ta đường, trà và rượu rum

One day, when the tonguing is done – Một ngày nào đố nhiệm vụ cắt lưỡi nó được hoàn thành

We’ll take our leave and go. – Chúng ta sẽ được nghỉ và về nhà.

Da-da-da-da-da – Da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da-da – Da-da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da – Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da.

Before the boat had hit the water – Trước khi chiếc thuyền chạm được vào nước

The whale’s tail came up and caught her – Cái đuôi của con cá voi vươn lên và bắt được

All hands to the side, harpooned and fought her – Tất cả đưa tay sang một bên, lao vào và chiến đấu

When she dived down low (huh). – Khi nó đã lặn xuống bên dưới (huh).

Soon may the Wellerman come – Tàu Wellerman sẽ đến sớm thôi

To bring us sugar and tea and rum – Mang đến cho ta đường, trà và rượu rum

One day, when the tonguing is done – Một ngày nào đố nhiệm vụ cắt lưỡi nó được hoàn thành

We’ll take our leave and go. – Chúng ta sẽ được nghỉ và về nhà.

No line was cut, no whale was freed – Không đường dây nào bị cắt, không con cá vôi nào được thoát

The captain’s mind was not of greed – Tâm trí của thuyền trưởng không hề tham lam

And he belonged to the Whaleman’s creed – Nhưng tín ngưỡng của ông ấy thuộc về người đánh bắt cá voi,

She took that ship in tow (huh) – Nó đã kéo con tàu đó (huh).

Soon may the Wellerman come – Tàu Wellerman sẽ đến sớm thôi

To bring us sugar and tea and rum – Mang đến cho ta đường, trà và rượu rum

One day, when the tonguing is done – Một ngày nào đố nhiệm vụ cắt lưỡi nó được hoàn thành

We’ll take our leave and go. – Chúng ta sẽ được nghỉ và về nhà.

Da-da-da-da-da – Da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da-da – Da-da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. – Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da..

For forty days or even more – Trong bốn mươi ngày, thậm chí nhiều hơn

The line went slack then tight once more – Đường dây bị chùng xuống, rồi lại thắt chặt một lần nữa

All boats were lost, there were only four – Tất cả các thuyền đều bị mất, chỉ con bốn chiếc

But still that whale did go (huh). – Nhưng vẫn còn con cá voi đã đi (huh).

Soon may the Wellerman come – Tàu Wellerman sẽ đến sớm thôi

To bring us sugar and tea and rum – Mang đến cho ta đường, trà và rượu rum

One day, when the tonguing is done – Một ngày nào đố nhiệm vụ cắt lưỡi nó được hoàn thành

We’ll take our leave and go. – Chúng ta sẽ được nghỉ và về nhà..

As far as I’ve heard, the fight’s still on – Theo những gì tôi đã nghe, cuộc chiến vẫn tiếp diễn

The line’s not cut, and the whale’s not gone – Đường dây không bị cắt và con cá voi không biến mất

The Wellerman makes his regular call – Wellerman thường xuyên gọi điện

To encourage the captain, crew and all (huh). – Để khuyến khích thuyền trưởng, phi hành đoàn và tất cả (huh).

Soon may the Wellerman come – Tàu Wellerman sẽ đến sớm thôi

To bring us sugar and tea and rum – Mang đến cho ta đường, trà và rượu rum

One day, when the tonguing is done – Một ngày nào đố nhiệm vụ cắt lưỡi nó được hoàn thành

We’ll take our leave and go. – Chúng ta sẽ được nghỉ và về nhà..

Soon may the Wellerman come – Tàu Wellerman sẽ đến sớm thôi

To bring us sugar and tea and rum – Mang đến cho ta đường, trà và rượu rum

One day, when the tonguing is done – Một ngày nào đố nhiệm vụ cắt lưỡi nó được hoàn thành

We’ll take our leave and go – Chúng ta sẽ được nghỉ và về nhà.

Facebook