Unstoppable

videotienganh.com

Bản Full: Unstoppable

Click để xem Unstoppable lyrics (lời bài hát)
VideoTiengAnh.com

I’ll smiles, I know what it takes to fool this town
Tôi sẽ mỉm cười, tôi biết điều đó có thể lừa gạt được mọi người
I’ll do it ’til the sun goes down and all through the night time
Tôi sẽ làm điều đó đến khi bóng dần tà và hoàn toàn xuyên qua màn đêm
Oh yeah, oh yeah, I’ll tell you what you wanna hear
Tôi sẽ nói cho bạn điều bạn muốn nghe
Leave my sunglasses on while I shed a tear
Tôi giấu đi những giọt nước mắt sau lớp kính râm
It’s never the right time, yeah, yeah
Nó chẳng bao giờ là thời điểm đúng

[Pre-Chorus] I put my armor on, show you how strong I am
Tôi sẽ khoác lên mình chiếc áo giáp, cho bạn thấy cách tôi mạnh mẽ như nào
I put my armor on, I’ll show you that I am
Tôi sẽ khoác lên mình chiếc áo giáp cho bạn thấy cách tôi là ai

[Chorus] I’m unstoppable
Tôi không thể dừng lại
I’m a Porsche with no brakes
Tôi là một chiếc Porsche không phanh
I’m invincible
Tôi không thể bị đánh bại
Yeah, I win every single game
Yeah, tôi chiến thắng mọi cuộc chơi
I’m so powerful
Tôi đầy sức mạnh
I don’t need batteries to play
Tôi không cần pin để chạy
I’m so confident, yeah
Tôi thật tự tin
I’m unstoppable today
Hôm nay tôi không thể ngừng lại
Unstoppable today, unstoppable today
Hôm nay tôi không thể ngừng lại
Unstoppable today, I’m unstoppable today
Hôm nay tôi không thể ngừng lại

[Verse 2] Break down, only alone I will cry out now
Tuyệt vọng, chỉ có một mình tôi sẽ hét lên thật lớn
You’ll never see what’s hiding out
Bạn sẽ chẳng bao giờ thấy điều gì đang che đậy bên ngoài
Hiding out deep down, yeah, yeah
Che đậy bên ngoài chìm sâu xuống, yeah, yeah
I know, I’ve heard that to let your feelings show
Tôi biết tôi đã nghe rằng hãy để cảm xúc của bạn bộc lộ ra
Is the only way to make friendships grow
Là cách duy nhất để khiến cho tình bạn phát triển
But I’m too afraid now, yeah, yeah
Nhưng giờ tôi cũng rất sợ, yeah, yeah

[Pre-Chorus] I put my armor on, show you how strong I am
Tôi sẽ khoác lên mình chiếc áo giáp, cho bạn thấy cách tôi mạnh mẽ như nào
I put my armor on, I’ll show you that I am
Tôi sẽ khoác lên mình chiếc áo giáp cho bạn thấy cách tôi là ai

[Chorus] I’m unstoppable
Tôi không thể dừng lại
I’m a Porsche with no brakes
Tôi là một chiếc Porsche không phanh
I’m invincible
Tôi không thể bị đánh bại
Yeah, I win every single game
Yeah, tôi chiến thắng mọi cuộc chơi
I’m so powerful
Tôi đầy sức mạnh
I don’t need batteries to play
Tôi không cần pin để chạy
I’m so confident, yeah
Tôi thật tự tin
I’m unstoppable today
Hôm nay tôi không thể ngừng lại
Unstoppable today, unstoppable today
Hôm nay tôi không thể ngừng lại
Unstoppable today, I’m unstoppable today
Hôm nay tôi không thể ngừng lại

[Pre-Chorus] I put my armor on, show you how strong I am
Tôi sẽ khoác lên mình chiếc áo giáp, cho bạn thấy cách tôi mạnh mẽ như nào
I put my armor on, I’ll show you that I am
Tôi sẽ khoác lên mình chiếc áo giáp cho bạn thấy cách tôi là ai

[Chorus] I’m unstoppable
Tôi không thể dừng lại
I’m a Porsche with no brakes
Tôi là một chiếc Porsche không phanh
I’m invincible
Tôi không thể bị đánh bại
Yeah, I win every single game
Yeah, tôi chiến thắng mọi cuộc chơi
I’m so powerful
Tôi đầy sức mạnh
I don’t need batteries to play
Tôi không cần pin để chạy
I’m so confident, yeah
Tôi thật tự tin
I’m unstoppable today
Hôm nay tôi không thể ngừng lại
Unstoppable today, unstoppable today
Hôm nay tôi không thể ngừng lại
Unstoppable today, I’m unstoppable today
Hôm nay tôi không thể ngừng lại

Facebook