There’s Nothing Holdin’ Me Back

videotienganh.com

Bản Full: There’s Nothing Holdin’ Me Back

Click để xem There's Nothing Holdin' Me Back lyrics (lời bài hát)
VideoTiengAnh.com

I wanna follow her where she goes
Tôi muốn theo nàng mọi nơi nàng đến 
I think about her and she knows it 
Nàng cũng biết tôi nghĩ về nàng
I wanna let it take control
Tôi muốn bình tĩnh chút 
‘Cause everytime that she gets closer 
Vì mỗi khi nàng đến gần

[Pre-Chorus] 
She pulls me in enough to keep me guessing
Nàng giữ tôi đủ gần để tôi mộng tưởng
And maybe I should stop and start confessing 
Và có thể tôi nên ngừng lại và bắt đầu thú nhận
Confessing 
Thú nhận

[Chorus] 
Oh, I’ve been shaking
Ôi, anh đang run rẩy
I love you when you go crazy 
Anh yêu em khi em trở nên điên dại
You take all my inhibitions 
Em lấy đi hết mọi mặc cảm của anh
Baby, there’s nothing holding me back 
Em yêu ơi, chẳng có gì giữ anh lại được
You take me places that tear up my reputation 
Em dẫn anh tới những nơi mà thổi bay đi sự danh tiếng của anh
Manipulate my decisions 
Nắm mọi quyết định của anh
Baby, there’s nothing holding me back 
Em yêu ơi, chẳng gì giữ anh lại được
There’s nothing holding me back
Chẳng gì giữ anh lại được
There’s nothing holding me back 
Chẳng gì giữ anh lại được

[Verse 2] 
She says that she is never afraid 
Nàng nói nàng chẳng bao giờ e ngại
Just picture everybody naked 
Dẫu hoạ cho mọi người đều loã lồ ra hết
She really doesn’t like to wait 
Nàng thực sự chẳng thích đợi chờ
Not really into hesitation 
Chẳng lúng túng
[Pre-Chorus] 
Pulls me in enough to keep me guessing
Ôi, anh đang run rẩy
Nàng giữ tôi đủ gần để tôi ảo tưởng
Anh yêu em khi em trở nên điên dại
And maybe I should stop and start confessing 
Và có thể tôi nên ngừng lại và bắt đầu thú nhận
Confessing 
Thú nhận

[Chorus] 
Oh, I’ve been shaking 
Ôi, anh đang run rẩy
I love you when you go crazy 
Anh yêu em khi em trở nên điên dại
You take all my inhibitions 
Em lấy đi hết mọi mặc cảm của anh
Baby, there’s nothing holding me back 
Em yêu ơi, chẳng có gì giữ anh lại được
You take me places that tear up my reputation 
Em dẫn những nơi mà thổi bay đi sự danh tiếng của anh
Manipulate my decisions 
Nắm mọi quyết định của anh
Baby, there’s nothing holding me back 
Em yêu ơi, chẳng gì giữ anh lại được
There’s nothing holding me back 
Chẳng gì giữ anh lại được
There’s nothing holding me back 
Chẳng gì giữ anh lại được

[Bridge] 
‘Cause if we lost our minds and we took it way too far 
Dẫu rằng đôi mình có mất trí và đi quá xa
I know we’d be alright, I know we’d be alright 
Anh biết mình sẽ ổn cả thôi, anh biết mình sẽ ổn cả thôi
‘Cause if you are by my side and we stumbled in the dark 
Dẫu rằng nếu em kề bên và chuyện không may sảy ra
I know we’d be alright, I know we’d be alright 
Anh biết mình sẽ ổn cả thôi, anh biết mình sẽ ổn cả thôi
‘Cause if we lost our minds and we took it way too far 
Dẫu rằng đôi mình có mất trí và đi quá xa
I know we’d be alright, I know we’d be alright 
Anh biết mình sẽ ổn cả thôi, anh biết mình sẽ ổn cả thôi
If you are by my side and we stumbled in the dark 
Dẫu rằng nếu em kề bên và chuyện không may sảy ra
I know we’d be alright, I know we’d be alright 
Anh biết mình sẽ ổn cả thôi, anh biết mình sẽ ổn cả thôi

[Chorus] 
Oh, I’ve been shaking 
Ôi, anh đang run rẩy
I love you when you go crazy 
Anh yêu em khi em trở nên điên dại
You take all my inhibitions 
Em lấy đi hết mọi mặc cảm của anh
Baby, there’s nothing holding me back 
Em yêu ơi, chẳng có gì giữ anh lại được
You take me places that tear up my reputation 
Em dẫn những nơi mà thổi bay đi sự danh tiếng của anh
Manipulate my decisions 
Nắm mọi quyết định của anh
Baby, there’s nothing holding me back 
Em yêu ơi, chẳng gì giữ anh lại được
There’s nothing holding me back 
Chẳng gì giữ anh lại được
There’s nothing holding me back 
Chẳng gì giữ anh lại được

Facebook