The Nights

Bản Full:

Click để xem The Nights lyrics (lời bài hát)

Hey, once upon a younger year
Thuở xưa lúc tuổi còn thơ
When all our shadows disappeared
Khi những chiếc bóng của ta biến mất
The animals inside came out to play
Những loài thú hoang ẩn nấp bên trong bò ra chơi đùa
Hey, went face to face with all our fears
Mặt giáp mặt cùng muôn nỗi sợ bủa vây
Learned our lessons through the tears
Ta đã học được những bài học quý qua làn nước mắt
Made memories we knew would never fade
Làm cho những kỷ niệm ta từng trải sẽ không hề phai
One day my father—he told me,
Một ngày nọ, cha tôi- Ông bảo tôi:
“Son, don’t let it slip away.”
“Con trai à, đừng để vuột mất cơ hội”
He took me in his arms, I heard him say,
Ông choàng tay ôm lấy tôi, tôi nghe ông nói
“When you get older
“Khi con lớn hơn
Your wild heart will live for younger days
Trái tim hoang của con sẽ sống những ngày trẻ dại
Think of me if ever you’re afraid.”
Hãy nghĩ đến ta nếu con thấy sợ hãi”

He said, “One day you’ll leave this world behind
Ông bảo: “Một ngày nọ, con sẽ bỏ cả thế giới này lại đằng sau
So live a life you will remember.”
Để sống một cuộc đời con sẽ nhớ mãi”
My father told me when I was just a child
Cha tôi nói với tôi khi tôi còn là một đứa trẻ
These are the nights that never die
Đây là những đêm không bao giờ tàn lụi
My father told me
Cha tôi răn dạy tôi

[Instrumental]
[Nhạc dạo]

When thunder clouds start pouring down
Khi những đám mây mang sấm chớp bắt đầu trút mưa xuống
Light a fire they can’t put out
Hãy nhóm lên một ngọn lửa người ta không thể dập tắt
Carve your name into those shining stars
Khắc tên của con vào những vì sao sáng xa xăm kia
He said, “Go venture far beyond these shores.
Ông bảo: “Hãy đi khám phá ở nơi xa khỏi những bờ biển này
Don’t forsake this life of yours.
Đừng từ bỏ cuộc đời này của con

I’ll guide you home no matter where you are.”
Ta sẽ dẫn lối con về nhà dù con ở bất kỳ chốn nào.”
One day my father—he told me,
Một ngày nọ, cha tôi – Ông bảo tôi
“Son, don’t let it slip away.”
 “Con trai à, đừng để vuột mất cơ hội”
When I was just a kid I heard him say,
Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi nghe ông nói
“When you get older
“Khi con lớn hơn
Your wild heart will live for younger days
Trái tim hoang của con sẽ sống những ngày trẻ dại
Think of me if ever you’re afraid.”
Hãy nghĩ đến ta nếu con thấy sợ hãi”
He said, “One day you’ll leave this world behind
Ông bảo: “Một ngày nọ, con sẽ bỏ cả thế giới này lại đằng sau
So live a life you will remember.”
Để sống một cuộc đời con sẽ nhớ mãi”
My father told me when I was just a child
Cha tôi nói với tôi khi tôi còn là một đứa trẻ
These are the nights that never die
Đây là những đêm không bao giờ tàn lụi
My father told me
Cha tôi răng dạy tôi
These are the nights that never die
Đây là những đêm không bao giờ tàn lụi
My father told me
Cha tôi răng dạy tôi
Hey, hey
Hey, hey

 

Facebook