The Lazy Song

videotienganh.com

Bản Full: The Lazy Song

Click để xem The Lazy Song lyrics (lời bài hát)
VideoTiengAnh.com

Today I don’t feel like doing anything
Hôm nay tôi chẳng thích làm bất cứ điều gì
I just wanna lay in my bed
Chỉ muốn nằm dài trên giường của mình
Don’t feel like picking up my phone
Chẳng muốn nhấc điện thoại
So leave a message at the tone
Vậy nên hãy để lại tin nhắn sau tiếng bíp nhé
‘Cause today I swear I’m not doing anything
Vì hôm nay tôi thề rằng tôi sẽ không làm gì hết

I’m gonna kick my feet up then stare at the fan
Tôi tung chân ra rồi nhìn chằm chằm vào cái quạt
Turn the TV on
Bật ti vi lên
Throw my hand in my pants
Đút tay vào trong quần
Nobodys gonna tell me I can’t
Chẳng ai có thể nói với tôi rằng tôi không thể

I’ll be lounging on the couch just chillin’ in my snuggie
Tôi sẽ nằm dài trên đi văng và thư giãn trong cái chăn có tay của mình
Click to MTV, so they can teach me how to dougie
Bật kênh MTV, và họ sẽ chỉ tôi làm sao để nhảy điệu dougie
‘Cause in my castle I’m the freaking man
Vì trong lâu đài của mình tôi là một gã lập dị

Oh Oh
Oh Oh
Yes I said it

Vâng, tôi nói thế đấy
I said it
Tôi nói thế đấy
I said it ’cause I can
Tôi nói như thế vì tôi có thể

Today I don’t feel like doing anything
Hôm nay tôi chẳng thích làm bất cứ điều gì
I just wanna lay in my bed
Chỉ muốn nằm dài trên giường của mình
Don’t feel like picking up my phone
Chẳng muốn nhấc điện thoại
So leave a message at the tone
Vậy nên hãy để lại tin nhắn sau tiếng bíp nhé
‘Cause today I swear I’m not doing anything
Vì hôm nay tôi thề rằng tôi sẽ không làm gì hết

Nothing at all
Không làm gì cả
Woohoo ooh, Woohoo ooh
Nothing at all

Không làm gì cả
Woohoo ooh, Woohoo ooh

Tomorrow I’ll wake up do some P90X
Ngày mai tôi sẽ thức dậy tập thể dục tại nhà
Meet a really nice girl, have some really nice sex
Gặp gỡ cô nàng xinh đẹp, và làm gì đó thật nóng bỏng
And she’s gonna scream out this is great (Oh my god, this is great!)
Và cô ấy sẽ hét lên điều ấy thật tuyệt (Ôi chúa ơi, điều này thật tuyệt vời)
Yeah
Yeah

I might mess around, and get my college degree
Tôi sẽ xoay sở và lấy tấm bằng đại học của mình
I bet my old man will be so proud of me
Tôi cá cha của tôi sẽ rất tự hào về tôi
But sorry pops, you’ll just have to wait
Nhưng xin lỗi cha, cha sẽ phải chờ đợi lâu đấy
Oh Oh
Oh Oh

Yes I said it
Vâng, tôi đã nói thế
I said it
Tôi đã nói thế
I said it ’cause I can
Tôi nói thế vì tôi có thể

Today I don’t feel like doing anything
Hôm nay tôi chẳng thích làm bất cứ điều gì
I just wanna lay in my bed
Chỉ muốn nằm dài trên giường của mình
Don’t feel like picking up my phone
Chẳng muốn nhấc điện thoại
So leave a message at the tone
Vậy nên hãy để lại tin nhắn sau tiếng bíp nhé
‘Cause today I swear I’m not doing anything
Vì hôm nay tôi thề rằng tôi sẽ không làm gì hết

Nothing at all
Không làm gì cả
Woohoo ooh, Woohoo ooh
Nothing at all

Không làm gì cả
Woohoo ooh, Woohoo ooh
Nothing at all

Không làm gì cả

Facebook