Take Me to Church

videotienganh.com

Bản Full: Take Me to Church

Click để xem Take Me to Church lyrics (lời bài hát)
VideoTiengAnh.com

My lover’s got humour
Người yêu tôi có khiếu hài hước
She’s the giggle at a funeral
Cô ấy cười rúc rích ở một đám tang
Knows everybody’s disapproval
Tôi biết sự phản đối của mọi người
I should’ve worshipped her sooner
Lẽ ra tôi nên tôn thờ cô ấy sớm hơn
If the heavens ever did speak
Nếu trời xanh kia đã từng cất tiếng
She’s the last true mouthpiece
Thì cô ấy sẽ là người phát ngôn thật sự cuối cùng
Every Sunday’s getting more bleak
Mỗi ngày chủ nhật đang dần trở nên lạnh lẽo hơn
A fresh poison each week
Mỗi tuần lại có một liều thuốc độc mới
“We were born sick,” you heard them say it
“Chúng ta sinh ra đã bệnh hoạn”, em nghe họ nói thế
My church offers no absolutes
Nhà thờ của tôi không ban sự xá tội
She tells me “Worship in the bedroom”
Cô ấy bảo tôi “Hãy tôn thờ trong phòng ngủ”
The only heaven I’ll be sent to
Chốn thiên đường duy nhất tôi được đến
Is when I’m alone with you
Là khi tôi ở bên cạnh em
I was born sick, but I love it
Tôi sinh ra đã bệnh hoạn nhưng tôi thích vậy
Command me to be well
Ra lệnh cho tôi phải khỏe mạnh
Aaay. Amen. Amen. Amen
Aaay. Amen. Amen. Amen
Take me to church
Hãy đưa tôi đến nhà thờ
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
Tôi sẽ tôn thờ như một con chó trung thành tại ngôi đền chứa những lời dối trá của em
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife
Tôi sẽ kể với em mọi tội lỗi của tôi và em có thể mài sắc con dao
Offer me that deathless death
Hãy trao tôi cái chết bất tử
Good God, let me give you my life
Ơn trời, để tôi trao sinh mệnh này cho em
Take me to church
Hãy đưa tôi đến nhà thờ
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
Tôi sẽ tôn thờ như một con chó trung thành tại ngôi đền chứa những lời dối trá của em
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife
Tôi sẽ kể với em mọi tội lỗi của tôi và em có thể mài sắc con dao
Offer me that deathless death
Hãy trao tôi cái chết bất tử
Good God, let me give you my life
Ơn trời, để tôi trao sinh mệnh này cho em
If I’m a pagan of the good times
Nếu tôi là kẻ ngoại giáo của thời kì tốt đẹp
My lover’s the sunlight
Thì người yêu tôi sẽ là ánh dương
To keep the Goddess on my side
Để giữ nữ thần bên cạnh mình
She demands a sacrifice
Cô ấy đòi hỏi một sự hi sinh.
Drain the whole sea
Hãy tát cạn cả đại dương
Get something shiny
Lấy lên thứ gì đó sáng lóa
Something meaty for the main course
Thứ gì đó nhiều thịt cho món chính
That’s a fine-looking high horse
Đó là một người đẹp và tự cao
What you got in the stable?
Em có gì trong tay rồi?
We’ve a lot of starving faithful
Chúng ta có rất nhiều tín đồ đói khát
That looks tasty
Trông thật ngon
That looks plenty
Trông thật đông
This is hungry work
Đây là một công việc đói khát
Take me to church
Hãy đưa tôi đến nhà thờ
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
Tôi sẽ tôn thờ như một con chó trung thành tại ngôi đền chứa những lời dối trá của em
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife
Tôi sẽ kể với em mọi tội lỗi của tôi và em có thể mài sắc con dao
Offer me that deathless death
Hãy trao tôi cái chết bất tử
Good God, let me give you my life
Ơn trời, để tôi trao sinh mệnh này cho em
Take me to church
Hãy đưa tôi đến nhà thờ
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
Tôi sẽ tôn thờ như một con chó trung thành tại ngôi đền chứa những lời dối trá của em
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife
Tôi sẽ kể với em mọi tội lỗi của tôi và em có thể mài sắc con dao
Offer me that deathless death
Hãy trao tôi cái chết bất tử
Good God, let me give you my life
Ơn trời, để tôi trao sinh mệnh này cho em
No Masters or Kings when the Ritual begins
Không có vị thánh hay vua nào khi nghi lễ bắt đầu
There is no sweeter innocence than our gentle sin
Không có sự ngây thơ nào ngọt ngào hơn tội lỗi của chúng ta
In the madness and soil of that sad earthly scene
Trong sự điên rồ và dơ bẩn của giới trần tục đáng buồn này
Only then I am human
Chỉ đến khi đó tôi mới là con người
Only then I am clean
Chỉ đến khi đó tôi mới hoàn toàn trong sạch
Ooh oh. Amen. Amen. Amen
Ooh oh. Amen. Amen. Amen
Take me to church
Hãy đưa tôi đến nhà thờ
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
Tôi sẽ tôn thờ như một con chó trung thành tại ngôi đền chứa những lời dối trá của em
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife
Tôi sẽ kể với em mọi tội lỗi của tôi và em có thể mài sắc con dao
Offer me that deathless death
Hãy trao tôi cái chết bất tử
Good God, let me give you my life
Ơn trời, để tôi trao sinh mệnh này cho em
Take me to church
Hãy đưa tôi đến nhà thờ
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
Tôi sẽ tôn thờ như một con chó trung thành tại ngôi đền chứa những lời dối trá của em
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife
Tôi sẽ kể với em mọi tội lỗi của tôi và em có thể mài sắc con dao
Offer me that deathless death
Hãy trao tôi cái chết bất tử
Good God, let me give you my life
Ơn trời, để tôi trao sinh mệnh này cho em

Facebook