Summertime Sadness

videotienganh.com

Bản Full: Summertime Sadness

Click để xem Summertime Sadness lyrics (lời bài hát)
VideoTiengAnh.com

Kiss me hard before you go
Xin hôn em nồng cháy trước lúc anh đi
Summertime sadness
Khi nỗi buồn mùa hạ đó lại đến
I just wanted you to know
Em chỉ mong anh biết
That, baby, you’re the best
Rằng anh là điều tuyệt nhất với em
I got my red dress on tonight
Em diện đầm đỏ đêm nay
Dancing in dark in the pale moonlight
Khiêu vũ trong màn đêm dưới ánh trăng mờ ảo
Done hair up real big beauty queen style
Búi mái tóc thật to kiểu nữ hoàng sắc đẹp
High heels off, I’m feeling alive
Tháo đôi giày cao gót ra, em thấy mình được hồi sinh
Oh, my God, I feel it in the air
Ôi, lạy Chúa, em cảm nhận được điều đó ở mọi nơi
Telephone wires above are sizzling like a snare
Dây điện thoại bên trên kêu xèo xèo như một cái bẫy
Honey, I’m on fire, I feel it everywhere
Anh yêu, em đang rừng rực cháy, em cảm thấy điều đó ở khắp nơi
Nothing scares me anymore
Chẳng còn gì khiến em lo sợ nữa
Kiss me hard before you go
Xin hôn em nồng cháy trước lúc anh đi
Summertime sadness
Khi nỗi buồn mùa hạ đó lại đến
I just wanted you to know
Em chỉ mong anh biết
That, baby, you’re the best
Rằng anh là điều tuyệt nhất với em
I got that summertime, summertime sadness
Lòng em đã vương nỗi buồn mùa hạ ấy
S-s-summertime, summertime sadness
Nỗi buồn mùa hạ
Got that summertime, summertime sadness
Vương nỗi buồn mùa hạ ấy
I’m feelin’ electric tonight
Đêm nay em cảm thấy thật vui
Cruising down the coast goin’ ’bout 99
Đi du lịch dọc con đường ven biển với tốc độ 99 dặm một giờ
Got my bad baby by my heavenly side
Có anh yêu bên cạnh ở thiên đường
I know if I go, I’ll die happy tonight
Em biết nếu đi theo anh, thì đêm nay em sẽ chết trong mãn nguyện
Oh, my God, I feel it in the air
Ôi, lạy Chúa, em cảm nhận được điều đó ở mọi nơi
Telephone wires above are sizzling like a snare
Dây điện thoại bên trên kêu xèo xèo như một cái bẫy
Honey, I’m on fire, I feel it everywhere
Anh yêu, em đang rừng rực cháy, em cảm thấy điều đó ở khắp nơi
Nothing scares me anymore
Chẳng còn gì khiến em lo sợ nữa
Kiss me hard before you go
Xin hôn em nồng cháy trước lúc anh đi
Summertime sadness
Khi nỗi buồn mùa hạ đó lại đến
I just wanted you to know
Em chỉ mong anh biết
That, baby, you’re the best
Rằng anh là điều tuyệt nhất với em
I got that summertime, summertime sadness
Lòng em đã vương nỗi buồn mùa hạ ấy
S-s-summertime, summertime sadness
Nỗi buồn mùa hạ
Got that summertime, summertime sadness
Vương nỗi buồn mùa hạ ấy
I think I’ll miss you forever
Em nghĩ rằng em sẽ mãi nhớ anh
Like the stars miss the sun in the morning sky
Như những vì tinh tú nhớ vầng dương nơi nền trời rạng đông
Later’s better than never
Muộn màng còn hơn chẳng bao giờ
Even if you’re gone I’m gonna drive
Dẫu anh có đi rồi, thì em vẫn điều khiển được
I got that summertime, summertime sadness
Lòng em đã vương nỗi buồn mùa hạ ấy
S-s-summertime, summertime sadness
Nỗi buồn mùa hạ
Got that summertime, summertime sadness
Vương nỗi buồn mùa hạ ấy
Kiss me hard before you go
Xin hôn em nồng cháy trước lúc anh đi
Summetime sadness
Khi nỗi buồn mùa hạ đó lại đến
I just wanted you to know
Em chỉ mong anh biết
That, baby, you’re the best
Rằng anh là điều tuyệt nhất với em
I got that summertime, summertime sadness
Lòng em đã vương nỗi buồn mùa hạ ấy
S-s-summertime, summertime sadness
Nỗi buồn mùa hạ
Got that summertime, summertime sadness
Vương nỗi buồn mùa hạ ấy

Facebook