Stitches

videotienganh.com

Bản Full: Stitches

Click để xem Stitches lyrics (lời bài hát)
VideoTiengAnh.com

I thought that I’ve been hurt before
Cứ ngỡ rằng trước đây đã từng nếm trải cảm giác đau đớn
But no one’s ever left me quite this sore
Nhưng chưa ai khiến lòng tôi tê tái thế này cả
Your words cut deeper than a knife
Những lời của em còn hơn lưỡi dao, cứa vào lòng tôi sâu hoắm
Now I need someone to breathe me back to life
Giờ tôi cần có người cứu rỗi tôi
Got a feeling that I’m going under
Tôi biết rằng cõi lòng sẽ tan nát
But I know that I’ll make it out alive
Nhưng tôi sẽ thoát khỏi tình trạng ấy
If I quit calling you my lover
Nếu tôi chịu buông tha em
Move on
Và sống tiếp cuộc đời này
You watch me bleed until I can’t breathe
Em cứ để mặc tôi chảy máu tới chết
Shaking, falling onto my knees
Tôi run rẩy khuỵu gối xuống
And now that I’m without your kisses
Và giờ khi thiếu những nụ hôn từ nơi em
I’ll be needing stitches
Tôi sẽ cần đến những mũi khâu
Tripping over myself,
Tôi tự vấp ngã
Aching begging you to come help
Và đau đớn cầu xin sự giúp đỡ từ em
And now that I’m without your kisses
Và giờ khi thiếu những nụ hôn từ nơi em
I’ll be needing stitches
Tôi sẽ cần đến những mũi khâu
Just like a moth drawn to a flame
Như con thiêu thân lao vào ngọn lửa
Oh, you lured me in, I couldn’t sense the pain
Em quyến rũ tôi, tôi chẳng thể nhận biết được nỗi đau
Your bitter heart cold to the touch
Chạm tới trái tim băng giá của em mới cay đắng làm sao
Now I’m gonna reap what I sow
Đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy
I’m left seeing red on my own
Giờ tôi chỉ biết tức giận với chính bản thân mình
Got a feeling that I’m going under
Tôi biết rằng cõi lòng sẽ tan nát
But I know that I’ll make it out alive
Nhưng tôi sẽ thoát khỏi tình trạng ấy
If I quit calling you my lover
Nếu tôi chịu buông tha em
Move on
Và sống tiếp cuộc đời này
You watch me bleed until I can’t breathe
Em cứ để mặc tôi chảy máu tới chết
Shaking, falling onto my knees
Tôi run rẩy khuỵu gối xuống
And now that I’m without your kisses
Và giờ khi thiếu những nụ hôn từ nơi em
I’ll be needing stitches
Tôi sẽ cần đến những mũi khâu
Tripping over myself,
Tôi tự vấp ngã
Aching begging you to come help
Và đau đớn cầu xin sự giúp đỡ từ em
And now that I’m without your kisses
Và giờ khi thiếu những nụ hôn từ nơi em
I’ll be needing stitches
Tôi sẽ cần đến những mũi khâu
Needle and the thread,
Từng đường kim mũi chỉ
Gotta get you out of my head
Sẽ xoá đi hình bóng của em trong tâm trí tôi
Needle and the thread,
Từng đường kim mũi chỉ
Gonna wind up dead
Tôi chết mất thôi
Needle and the thread,
Từng đường kim mũi chỉ
Gotta get you out of my head
Sẽ xoá đi hình bóng của em trong tâm trí tôi
Needle and the thread,
Từng đường kim mũi chỉ
Gonna wind up dead
Tôi chết mất thôi
Needle and the thread,
Từng đường kim mũi chỉ
Gotta get you out of my head
Sẽ xoá đi hình bóng của em trong tâm trí tôi
Needle and the thread,
Từng đường kim mũi chỉ
Gonna wind up dead
Tôi chết mất thôi
Needle and the thread,
Từng đường kim mũi chỉ
Gotta get you out of my head, get you out of my head
Sẽ xoá đi hình bóng của em trong tâm trí tôi
You watch me bleed until I can’t breathe
Em cứ để mặc tôi chảy máu tới chết
Shaking, falling onto my knees (falling on my knees)
Tôi run rẩy khuỵu gối xuống (khuỵu gối xuống)
And now that I’m without your kisses
Và giờ khi thiếu những nụ hôn từ nơi em
I’ll be needing stitches (and I’ll be needing stitches)
Tôi sẽ cần đến những mũi khâu (tôi sẽ cần đến những mũi khâu)
Tripping over myself,
Tôi tự vấp ngã
Aching begging you to come help (begging, baby, please)
Và đau đớn cầu xin sự giúp đỡ từ em (tôi cầu xin em đó)
And now that I’m without your kisses
Và giờ khi thiếu những nụ hôn từ nơi em
I’ll be needing stitches
Tôi sẽ cần đến những mũi khâu
And now that I’m without your kisses
Và giờ khi thiếu những nụ hôn từ nơi em
I’ll be needing stitches
Tôi sẽ cần đến những mũi khâu
And now that I’m without your kisses
Và giờ khi thiếu những nụ hôn từ nơi em
I’ll be needing stitches
Tôi sẽ cần đến những mũi khâu

Facebook