Stereo Hearts

videotienganh.com

Bản Full:

Click để xem lyrics (lời bài hát)
VideoTiengAnh.com

My heart’s a stereo.

Trái tim anh là một chiếc máy phát nhạc.

It beats for your, so listen close.

Nó rung động vì em, nên hãy lắng nghe thật kỹ.

Hear my thoughts in every note.

Tiếng suy tư của anh trong từng nhịp đập.

Make me your radio.

Biến anh thành chiếc radio của em.

Turn me up when you feel low.

Bật tôi lên mỗi khi em thấy mệt.

This melody was meant for you.

Những giai điệu này cất lên chỉ dành cho em.

Just sing along to my stereo.

Vậy hãy cùng hát theo chiếc máy phát nhạc của anh.

If i was just another dusty record on the shelf.

Tôi chẳng khác là bao một cuốn băng đóng bụi nằm yên ắng trên giá gỗ.

Would you blow me off and play me like everybody else?

Em sẽ thổi lớp bụi kia đi và mở tôi lên như mọi người khác chứ?

If i asked you to scratch my back, could you manage that?

Nếu tôi muốn em lau phần mặt xước, em làm vậy được không.

Like it read well, check it Traive, i can handle that.

Như thể nó đã chạy tốt, xem nào Traive, tôi vẫn rất ngon lành.

Furthermore, I apologize for any skipping tracks.

Hơn nữa, cho anh xin lỗi vì đã nhảy bài nhé.

Cause this the last girl that played me left a couple cracks.

Đây chỉ là một bài hát của cô gái về đôi tình nhân tan vỡ

I used to, used to, used to, now I’m over that.

Anh đã từng như thế rồi, giờ thì anh đã hiểu tất cả.

Cause holding grudges over love is ancient artifacts.

Bởi vì mãi giữ những ác cảm về tình yêu thì chỉ là sự giả tạo.

If i could only find a note to make you understand.

Nếu anh chỉ tìm thấy một nốt nhạc cho em hiểu.

I’d sing it softly in your ear and grab you by the hand.

Anh có thể thì thầm bên tai em và ôm em trong vòng tay.

Just keep it stuck inside your head, like your favorite tune.

Chỉ cần giữ chặt nó trong đầu, như là giai điệu yêu thích của em.

You know my heart’s a stereo that only plays for you.

Em luôn biết rằng âm nhạc con tim anh chỉ phát cho mình em.

My heart’s a stereo.

Trái tim anh là một chiếc máy phát nhạc.

It beats for your, so listen close.

Nó rung động vì em, nên hãy lắng nghe thật kỹ.

Hear my thoughts in every note.

Tiếng suy tư của anh trong từng nhịp đập.

Make me your radio.

Biến anh thành chiếc radio của em.

Turn me up when you feel low.

Bật tôi lên mỗi khi em thấy mệt.

This melody was meant for you.

Những giai điệu này cất lên chỉ dành cho em.

Just sing along to my stereo.

Vậy hãy cùng hát theo chiếc máy phát nhạc của anh.

Oh oh oh oh oh oh my stereo oh.

Giai điệu của anh.

Oh oh oh sing along to my stereo.

Hát lên cùng giai điệu của anh.

If i was an ola-scholl fifty pound boombox.

Nếu anh chẳng là chiếc đài cũ cồng kềnh.

Would you hold me on your shoulder wherever you walk.

Liệu em có vác anh trên vai theo mọi nẻo đường.

Would you turn my volume up in front of the cops.

Liệu em có dám mở lớn trước mặt cớm.

Crank it higher eveytime they told you to stop.

Mở to hơn ngay cả khi họ yêu cầu dừng.

And all i ask is that you don’t ged mad at me.

Và tất cả những gì anh muốn là em đừng giận anh.

When you have to purchase mad batteries.

Khi em phải mua những viên pin đại dởm.

Appreciate every nixtape your friends make.

Tôn trọng từng bản thu âm của bạn em.

You never know we come and go like on the interstate.

Em sẽ không biết rằng bọn anh đến và đi từ bang này sang bang khác.

I think i finally found a note to make you understand.

Anh nghĩ anh đã tìm được nốt nhạc sẽ khiến em hiểu.

If you can hit it, song along and take me by the hand.

Nếu em có thể chạm tới nó, hãy hát lên và nắm lấy tay anh.

Just keep me stuck inside your head, like your favorite tune.

Hãy giữ mãi hình ảnh của anh trong đầu như một giai điệu đẹp.

You know my heart’s a stereo that only plays for you.

Em luôn biết rằng âm nhạc con tim anh chỉ phát cho mình em.

My heart’s a stereo.

Trái tim anh là một chiếc máy phát nhạc.

It beats for your, so listen close.

Nó rung động vì em, nên hãy lắng nghe thật kỹ.

Hear my thoughts in every note.

Tiếng suy tư của anh trong từng nhịp đập.

Make me your radio.

Biến anh thành chiếc radio của em.

Turn me up when you feel low.

Bật tôi lên mỗi khi em thấy mệt.

This melody was meant for you.

Những giai điệu này cất lên chỉ dành cho em.

Just sing along to my stereo.

Vậy hãy cùng hát theo chiếc máy phát nhạc của anh.

Oh oh oh oh oh oh my stereo oh.

Giai điệu của anh.

Oh oh oh sing along to my stereo.

Hát lên cùng giai điệu của anh.

I only pray you’ll never leave me behind.

Anh chỉ nguyện cầu em đừng bỏ anh lại.

Because good music can be so hard to find.

Bởi vì nhạc hay đâu dễ tìm.

I take your head and hold it closer to mine.

Anh cần lý trí em và giữ em gần hơn.

Thought love was dead, but now you’re changing my mind, yeah.

Tưởng tình yêu đã chết, nhưng giờ em làm anh thay đổi suy nghĩ rồi.

My heart’s a stereo.

Trái tim anh là một chiếc máy phát nhạc.

It beats for your, so listen close.

Nó rung động vì em, nên hãy lắng nghe thật kỹ.

Hear my thoughts in every note.

Tiếng suy tư của anh trong từng nhịp đập.

Make me your radio.

Biến anh thành chiếc radio của em.

Turn me up when you feel low.

Bật tôi lên mỗi khi em thấy mệt.

This melody was meant for you.

Những giai điệu này cất lên chỉ dành cho em.

Just sing along to my stereo.

Vậy hãy cùng hát theo chiếc máy phát nhạc của anh.

Oh oh oh oh oh oh my stereo oh.

Giai điệu của anh.

Oh oh oh sing along to my stereo.

Hát lên cùng giai điệu của anh.

Facebook