Someone You Loved

videotienganh.com

Bản Full:

Someone You Loved – Lewis Capaldi

Click để xem Someone You Loved lyrics (lời bài hát)
VideoTiengAnh.com

I’m going under and this time I fear there’s no one to save me 
Anh đang quỵ dần và anh sợ rằng lần này sẽ chẳng còn ai cứu lấy anh nữa rồi
This all or nothing really got a way of driving me crazy 
Tất cả mọi thứ hay đôi khi chẳng gì cả cũng bằng cách nào đó làm anh muốn phát điên lên
I need somebody to heal 
Anh cần một ai đó hàn gắn con tim này
Somebody to know 
Cần ai đó thấu hiểu
Somebody to have 
Để anh có cảm giác có ai đó trong đời
Somebody to hold 
Cần có ai đó để ôm lấy
It’s easy to say 
Nói nghe thì tưởng dễ vậy mà
But it’s never the same 
Chẳng hề như vậy
I guess I kinda liked the way you numbed all the pain 
Anh nghĩ có lẽ anh đã quen với việc em khiến những nỗi đau này chai sạn rồi

Now the day bleeds 
Giờ ngày dài như đổ máu
Into nightfall 
Cho đến những đêm đen
And you’re not here 
Vậy mà em chẳng có ở đây
To get me through it all 
Để dắt anh qua những đớn đau này
I let my guard down 
Anh hạ tấm khiên chắn xuống
And then you pulled the rug 
Và rồi em thật sự bóp cò
I was getting kinda used to being someone you loved 
Anh dường như đã quen với việc là người mà em vẫn yêu

I’m going under and this time I fear there’s no one to turn to 
Anh đang gục ngã và lần này e rằng chẳng còn ai để dựa vào
This all or nothing way of loving got me sleeping without you 
Thứ tình yêu được tất mất sạch này cuối cùng lại khiến anh phải ngủ một mình
Now, I need somebody to know 
Giờ thì anh cần một ai đó thấu hiểu
Somebody to heal 
Ai đó để hàn gắn con tim này
Somebody to have 
để biết mình còn có ai đó bên đời
Just to know how it feels 
Hay chỉ để biết được cảm giác đó thôi cũng được rồi
It’s easy to say but it’s never the same 
Nói thì dễ mà thực sự đâu phải vậy
I guess I kinda liked the way you helped me escape 
Anh nghĩ anh có lẽ đã thích cách em giúp anh thoát khỏi những nỗi đau

Now the day bleeds 
Giờ đây trái tim anh rỉ máu
Into nightfall 
Từ ngày dài đến đêm đen
And you’re not here 
Vậy mà em không có ở đây
To get me through it all 
để dẫn anh qua những cơn đau này
I let my guard down 
Khi con tim anh mềm yếu nhất
And then you pulled the rug 
Thì em lại đột ngột rời đi
I was getting kinda used to being someone you loved 
Anh có lẽ đã quá quen với việc là một người mà em vẫn yêu

And I tend to close my eyes when it hurts sometimes 
Anh vẫn thường nhắm chặt mắt mỗi khi cơn đau kéo đến
I fall into your arms 
Làm như có thể ngả vào lòng em
I’ll be safe in your sound ’til I come back around 
Anh sẽ thấy an toàn trong vòng tay em cho đến khi trở lại với thực tại

For now the day bleeds 
Giờ đây trái tim anh rỉ máu
Into nightfall 
Từ ngày dài đến đêm đen
And you’re not here 
Vậy mà em không có ở đây
To get me through it all 
để dẫn anh qua những cơn đau này
I let my guard down 
Khi con tim anh mềm yếu nhất
And then you pulled the rug 
Thì em lại đột ngột rời đi
I was getting kinda used to being someone you loved 
Anh có lẽ đã quá quen với việc là một người mà em vẫn yêu

But now the day bleeds 
Và giờ đây trái tim anh rỉ máu
Into nightfall 
Từ ngày dài đến đêm đen
And you’re not here 
Vậy mà em không có ở đây
To get me through it all 
để dẫn anh qua những cơn đau này
I let my guard down 
Khi con tim anh mềm yếu nhất
And then you pulled the rug 
Thì em lại đột ngột rời đi
I was getting kinda used to being someone you loved 
Anh có lẽ đã quá quen với việc là một người mà em vẫn yêu

I let my guard down 
Khi con tim anh mềm yếu nhất
And then you pulled the rug 
Thì em lại đột ngột rời đi
I was getting kinda used to being someone you loved 
Anh có lẽ đã quá quen với việc là một người mà em vẫn yêu

Facebook