Shape of You

videotienganh.com

Bản Full: Shape of You

Click để xem Shape of You lyrics (lời bài hát)
VideoTiengAnh.com

The club isn’t the best place to find a lover
Hộp đêm không phải là nơi tốt nhất để tìm người yêu
So the bar is where I go
Cho nên quán bar là nơi anh tới
Me and my friends at the table doing shots
Anh và mấy thằng bạn ngồi bên quầy uống rượu
Drinking fast and then we talk slow (mmmm)
Nốc rượu và tán gẫu với nhau (mmmm)
You come over and start up a conversation with just me
Rồi em đến và bắt đầu cuộc trò chuyện với mình anh thôi
And trust me I’ll give it a chance now
Và hãy tin anh đi, anh sẽ cho em một cơ hội
Take my hand, stop
Nắm lấy tay anh, à khoan đã
Put Van The Man on the jukebox
Mở nhạc của Van The Man đi nào
And then we start to dance
Và chúng ta cùng khiêu vũ nhé
And now I’m singing like
Và anh đang hát cho em nghe

Girl, you know I want your love
Em à, em biết anh khao khát tình yêu nơi em
Your love was handmade for somebody like me
Thứ tình yêu được nhào nặn dành riêng cho anh thôi
Come on now, follow my lead
Đến đây nào, bước theo chân anh
I may be crazy, don’t mind me
Có thể anh hơi điên nhưng đừng để ý em nhé
Say, boy, let’s not talk too much
Em nói là anh đừng nói nhiều nữa
Grab on my waist and put that body on me
Ôm lấy eo em này và chúng ta sẽ trở thành một
Come on now, follow my lead
Đến đây nào, bước theo chân em
Come, come on now, follow my lead (mmmm)
Đến đây nào, bước theo chân em (mmmm)

I’m in love with the shape of you
Anh chìm đắm trong tình yêu có hình dáng em
We push and pull like a magnet do
Mình đưa đẩy tựa như nam châm vậy
Although my heart is falling too
Mặc dù trái tim anh cũng đang yêu em rồi
I’m in love with your body
Nhưng hình dáng em khiến anh yêu quá mất rồi
And last night you were in my room
Và đêm qua em đã ở trong phòng anh
And now my bedsheets smell like you
Và bây giờ trên ga trải giường còn lưu lại mùi hương của em
Every day discovering something brand new
Mỗi ngày anh lại tìm thấy những điều hoàn toàn mới
I’m in love with your body
Anh yêu hình dáng em
Oh I oh I oh I oh I
Oh anh
I’m in love with your body
Anh yêu hình dáng em
Oh I oh I oh I oh I
Oh anh
I’m in love with your body
Anh yêu hình dáng em
Oh I oh I oh I oh I
Oh anh
I’m in love with your body
Anh yêu hình dáng em
Every day discovering something brand new
Mỗi ngày anh lại tìm thấy những điều hoàn toàn mới
I’m in love with the shape of you
Hình dáng em khiến anh yêu quá mất rồi

One week in we let the story begin
Một tuần sau chuyện của ta thực sự bắt đầu
We’re going out on our first date (mmmm)
Chúng ta cùng ra ngoài vào ngày hẹn hò đầu tiên (mmmm)
You and me are thrifty
Hai đứa mình đều rất tằn tiện
So go all you can eat
Vì vậy đến mọi nơi có thể ăn
Fill up your bag and I fill up a plate
Đổ đầy thức ăn vào túi của em và lấy đầy dĩa của anh
We talk for hours and hours about the sweet and the sour
Mình cùng tâm sự hàng giờ về những điều vui buồn trong cuộc sống
And how your family is doing okay
Và nói cả chuyện gia đình em nữa
Leave and get in a taxi, then kiss in the backseat
Rời chỗ đó và đón taxi, rồi chúng ta hôn ở hàng ghế sau
Tell the driver make the radio play
Bảo tài xế bật radio lên
And I’m singing like
Và anh sẽ hát cho em nghe

Girl, you know I want your love
Em à, em biết anh khao khát tình yêu nơi em
Your love was handmade for somebody like me
Thứ tình yêu được nhào nặn dành riêng cho anh thôi
Come on now, follow my lead
Đến đây nào, bước theo chân anh
I may be crazy, don’t mind me
Có thể anh hơi điên nhưng đừng để ý em nhé
Say, boy, let’s not talk too much
Em nói là anh đừng nói nhiều nữa
Grab on my waist and put that body on me
Ôm lấy eo em này và chúng ta sẽ trở thành một
Come on now, follow my lead
Đến đây nào, bước theo chân em
Come, come on now, follow my lead
Đến đây nào, bước theo chân em (mmmm)

I’m in love with the shape of you
Anh chìm đắm trong tình yêu có hình dáng em
We push and pull like a magnet do
Mình đưa đẩy tựa như nam châm vậy
Although my heart is falling too
Mặc dù trái tim anh cũng đang yêu em rồi
I’m in love with your body
Nhưng hình dáng em khiến anh yêu quá mất rồi
And last night you were in my room
Và đêm qua em đã ở trong phòng anh
And now my bedsheets smell like you
Và bây giờ trên ga trải giường còn lưu lại mùi hương của em
Every day discovering something brand new
Mỗi ngày anh lại tìm thấy những điều hoàn toàn mới
I’m in love with your body
Anh yêu hình dáng em
Oh I oh I oh I oh I
Oh anh
I’m in love with your body
Anh yêu hình dáng em
Oh I oh I oh I oh I
Oh anh
I’m in love with your body
Anh yêu hình dáng em
Oh I oh I oh I oh I
Oh anh
I’m in love with your body
Anh yêu hình dáng em
Every day discovering something brand new
Mỗi ngày anh lại tìm thấy những điều hoàn toàn mới
I’m in love with the shape of you
Hình dáng em khiến anh yêu quá mất rồi

Come on, be my baby, come on
Thôi nào làm người yêu anh nhé

…..

I’m in love with the shape of you
Anh yêu hình dáng em
We push and pull like a magnet do
Mình đưa đẩy tựa như nam châm vậy
Although my heart is falling too
Mặc dù trái tim anh cũng đang yêu em rồi
I’m in love with your body
Nhưng hình dáng em khiến anh yêu quá mất rồi
Last night you were in my room
Và đêm qua em đã ở trong phòng anh
And now my bedsheets smell like you
Và bây giờ trên ga trải giường còn lưu lại mùi hương của em
Every day discovering something brand new
Mỗi ngày anh lại tìm thấy những điều hoàn toàn mới
I’m in love with your body
Anh yêu hình dáng em
Come on, be my baby, come on
Thôi nào làm người yêu anh nhé
I’m in love with your body
Anh yêu hình dáng em
Come on, be my baby, come on
Thôi nào làm người yêu anh nhé
I’m in love with your body
Anh yêu hình dáng em
Come on, be my baby, come on
Thôi nào làm người yêu anh nhé
I’m in love with your body
Anh yêu hình dáng em
Every day discovering something brand new
Mỗi ngày anh lại tìm thấy những điều hoàn toàn mới
I’m in love with the shape of you
Anh yêu hình dáng em

Facebook