Past Lives

videotienganh.com

Bản Full: Past Lives

Click để xem Past Lives lyrics (lời bài hát)
VideoTiengAnh.com

Past lives couldn’t ever hold me down

Cuộc sống trước không thể kìm hãm tôi

Lost love is sweeter when it’s finally found

Tình yêu đã mất ngọt ngào hơn khi cuối cùng nó cũng được tìm thấy

I’ve got the strangest feeling

Tôi đã có được cảm giác lạ lùng

This isn’t our first time around

Đây không phải lần đầu tiên củ chúng ta đến đây

Past lives couldn’t ever come between us

Cuối cuộc sống ấy mãi mãi không thể đến với chúng ta

Some time the dreamers finally wake up

Thỉnh thoảng những giấc mơ cuối cùng thức tỉnh

Don’t wake me I’m not dreaming

Đừng đánh thức tôi, tôi không mơ

Don’t wake me I’m not dreaming

Đừng đánh thức tôi, tôi không mơ

All my past lives they got nothing on me

Tất cả cuối cuộc sống của tôi họ không có được trên tôi

Golden eagle you’re the one and only

Con đại bàng vàng bạn là người duy nhất

Flying high through the cities and the sky I take you way back, cover centuries

Bay thật cao qua các thành phố và xuyên bầu trời, tôi đưa bạn quay trở lại, quay lại nhiều thế kỷ

Don’t you remember, that you were meant to be my Queen of Hearts

Bạn có nhớ không, đó có nghĩa rằng bạn trở thành nữ hoàng của trái tim tôi

Meant to be my love

Nghĩa là trở thành tình yêu của tôi

Through all of my lives

Vượt qua tất cả cuộc sống của tôi

I never thought I’d wait so long for you

Tôi mãi mãi không vượt qua được tôi muốn chờ đợi thật lâu để đợi bạn

The timing is right, the stars are aligned

Thời gian luôn đúng. Những ngôi sao được căn chỉnh

So save that hope for me

Vì vậy hãy để giành hy vọng đó cho tôi

Cause girl you know that you’re my destiny

Vì cô gái bạn biết đó bạn là định mệnh của tôi

Swear to the moon, the stars, the sons, and the daughters

Thề với trăng, sao, con trai và con gái

Our love is deeper than the oceans of water

Tình yêu của chúng ta sâu hơn cả đại dương

Hey I need you now

Này tôi cần em ngay bây giờ

I’ve waited oh so long yeah

Tôi đã đợi chờ quá lâu rồi

Baby love, I need you now

Em yêu ak tôi cần em ngay bây giờ

I’ve waited oh so long

Tôi đã chờ đợi rất lâu rồi

Passing seasons, empty bottles of wine

Mùa trôi đi chai rượu cạn

My ancient kingdom, came crashing down without you baby child

Vương quốc cổ đại của tôi, đã đến và sụp đổ với em bé ak

I’m lost without your love

Tôi mất tình yêu của bạn

Diamond sparrow, my moonlit majesty

Kim cương, sự uy nghiêm dưới ánh trăng của tôi

You know I need you, come flying back to me

Em biết đấy tôi cần em, đến và bay đến chỗ tôi

Through all of my lives

Vượt qua tất cả cuộc sống của tôi

I never thought I’d wait so long for you

Tôi mãi mãi không thể vượt qua được vì đợi em quá lâu rồi

The timing is right, the stars are aligned

Thời gian phù hợp các ngôi sao được căn chỉnh

So save that hope for me

Vì vậy hãy dành hy vọng đó cho tôi

Cause girl you know that you’re my destiny

Vì cô gái ak em biết không em là định mệnh của tôi

Swear to the moon, the stars, the sons, and the daughters

Thề với trăng, sao, những đứa con trai và những đứa con gái

Our love is deeper than the oceans of water

Tình yêu của chúng ta sâu hơn cả đại dương

Save that hope for me

Hãy hành hy vọng đó cho tôi

And girl I’ll give you everything you’ll need

Và cô gái ak tôi sẽ đưa tất cả mọi thứ mà em cần

Here’s to our past lives, our mothers and fathers

Ở đây tiền kiếp của chúng ta, cha mẹ của chúng ta

Our love is deeper than the oceans of water

Tình yêu sâu hơn cả đại dương

Hey I need you now

Này anh cần em ngay bây giờ

I’ve waited oh so long yeah

Anh đã đợi em rất lâu rồi

Baby love, I need you now

Tình yêu bé nhỏ, anh cần em ngay bây giờ

I’ve waited oh so long

Anh đã đợi rất lâu rồi

Hey I need you now

Này anh thật sự cần em

I’ve waited oh so long yeah

Đã đợi rất lâu

Baby love, I need you now

Baby ak anh cần em

I’ve waited oh so long

Anh đã đợi rất lâu rồi

So save that hope for me

Vì vậy hãy dành hy vọng đó ch anh

Cause girl you know that you’re my destiny

Vì em là định mệnh của anh

Swear to the moon, the stars, the sons, and the daughters

Thề với trăng, sao, con trai, con gái

Our love is deeper than the oceans of water

Tình yêu chúng ta sâu hơn cả đại dượng

Save that hope for me

Hãy dành hy vọng đó cho anh

And girl I’ll give you everything you’ll need

Và cô gái ak anh sẽ đưa em bất cứ thứ gì mà em cần

Here’s to our past lives, our mothers and fathers

Đây là tiền kiếp của chúng ta, cha mẹ của chúng ta

Our love is deeper than the oceans of water

Tình yêu chúng ta sâu hơn cả đại dượng

Hey I need you now

Này anh cần em ngay bây giờ

I’ve waited oh so long

Anh đã đợi em rất lâu rồi.

Facebook