Oceans (Where Feet May Fail)

videotienganh.com

Bản Full:

Click để xem lyrics (lời bài hát)
VideoTiengAnh.com

Oceans (Where Feet May Fail)

You call me out upon the waters
The great unknown where feet may fail
And there I find You in the mystery
In oceans deep
My faith will stand

And I will call upon Your name
And keep my eyes above the waves
When oceans rise
My soul will rest in Your embrace
For I am Yours and You are mine

Your grace abounds in deepest waters
Your sovereign hand will be my guide
Where feet may fail and fear surrounds me
You’ve never failed and You won’t start now

So I will call upon Your name
And keep my eyes above the waves
When oceans rise
My soul will rest in Your embrace
For I am Yours and You are mine

Oh …..

Spirit lead me
where my trust is without borders
Let me walk upon the waters
Wherever You would call me
Take me deeper than
my feet could ever wander
And my faith will be made stronger
In the presence of my Savior

Spirit lead me
where my trust is without borders
Let me walk upon the waters
Wherever You would call me
Take me deeper than
my feet could ever wander
And my faith
will be made stronger
In the presence of my Savior

Spirit lead me
where my trust is without borders
Let me walk upon the waters
Wherever You would call me
Take me deeper than
my feet could ever wander
And my faith will be made stronger
In the presence of my Savior

Spirit lead me
where my trust is without borders
Let me walk upon the waters
Wherever You would call me
Take me deeper than
my feet could ever wander
And my faith will be made stronger
In the presence of my Savior

Spirit lead me
where my trust is without borders
Let me walk upon the waters
Wherever You would call me
Take me deeper than
my feet could ever wander
And my faith will be made stronger
In the presence of my Savior

Ah ….
….

I will call upon Your name
Keep my eyes above the waves
My soul will rest in Your embrace
I am Yours and You are mine

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Từ Đại Dương Ngài Gọi Con

Từ nơi đại dương Ngài gọi con âm thầm,
Đại dương đang gầm, dọa con bao lần…
Lòng con mừng vui gặp Ngài trong thinh lặng
Từ đại dương sâu,
Niềm tin ban đầu…

Từ đó con gọi đến danh Ngài luôn
Và mắt trông chừng lúc sóng tràn tuôn,
Biển lớn sôi động,
Hồn xác con được nghỉ ngơi bình an,
Lòng vui có Ngài, và Ngài trong con…

Hồng ân Ngài chan hòa đại dương sâu rộng,
Quyền năng tay Ngài dìu con đêm ngày…
Từng nơi nhiều lo sợ thường vây quanh mình,
Ngài hằng bên con, gìn-giữ an lành…

Từ đó con gọi đến danh Ngài luôn
Và mắt trông chừng lúc sóng tràn tuôn,
Biển lớn sôi động,
Hồn xác con được nghỉ ngơi bình an,
Lòng vui có Ngài, và Ngài trong con…

Oh …..

Trên nước lớn
trải nghiệm cao hơn giúp đức tin tốt hơn,
Ngài dẫn bước con đi trên nước sâu
vào nơi Ngài sai đời sống con…
Trên nước lớn
Ngài dìu chân con đến chỗ thâm sâu hơn,
Nhờ Cứu Chúa yêu thương đi bên con
Làm niềm tin càng thêm bền vững luôn…

Qua sóng gió cùng nhiều cam go,
Chúa vẫn luôn dắt đưa,
Hạnh phước Chúa ban cho như ước mơ,
lòng luôn bình an dù nắng mưa…
Khi sóng cuốn,
Ngài dạy cho con chống đỡ trong khó khăn,
Hồi yếu đuối,
đôi khi con buông xuôi mặc đời trôi,
Ngài âm thầm cứu con…

Trên sóng lớn biển rộng mênh mông
có Thánh Linh dắt chăn,
Vượt thử thách con băng qua sóng cao
vào nơi Ngài sai đời sống con…
Ơn Cứu Chúa
từng dìu con bước vững chãi trên sóng cuồng,
Niềm tin con trong Chúa sẽ lớn hơn
vì ngày đêm Ngài luôn gìn-giữ con…

Trên sóng lớn biển rộng mênh mông
có Thánh Linh dắt chăn,
Vượt thử thách con băng qua sóng cao
vào nơi Ngài sai đời sống con…
Ơn Cứu Chúa
từng dìu con bước vững chãi trên sóng cuồng,
Niềm tin con trong Chúa sẽ lớn hơn
vì ngày đêm Ngài luôn gìn-giữ con…

Trên sóng lớn biển rộng mênh mông
có Thánh Linh dắt chăn,
Vượt thử thách con băng qua sóng cao
vào nơi Ngài sai đời sống con…
Ơn Cứu Chúa
từng dìu con bước vững chãi trên sóng cuồng,
Niềm tin con trong Chúa sẽ lớn hơn
vì ngày đêm Ngài luôn cùng chung bước…

Ah ….
Giê-xu, Ngài là Cứu Chúa!

Thiết tha kêu đến danh Ngài luôn,
Lúc con nhìn thấy sóng đại dương,
Hồn xác con được nghỉ-ngơi bình an,
Con có Ngài, Ngài ngự trong con…

Facebook