Lovely

videotienganh.com

Bản Full: Lovely

Click để xem Lovely lyrics (lời bài hát)
VideoTiengAnh.com

Thought I found a way – Tưởng rằng em đã tìm ra giải pháp

Thought I found a way out (found) – Tưởng rằng đã tìm ra lối thoát, yeah

But you never go away (never go away) – Nhưng anh lại chẳng bao giờ biến đi (Chẳng bao giờ biến đi)

So I guess I gotta stay now – Vậy nên có lẽ em phải ở lại đây thôi

Oh, I hope some day I’ll make it out of here – Oh, em hi vọng một ngày nào đó em sẽ đi khỏi đây

Even if it takes all night or a hundred years – Dù mất cả đêm hay phải bỏ ra hàng trăm năm

Need a place to hide, but I can’t find one near – Cần một nơi để trốn chạy nhưng em lại chẳng tìm được quanh đây

Wanna feel alive, outside I can’t fight my fear – Muốn tồn tại, nhưng em chẳng thể chiến đấu với nỗi sợ ngoài kia

Isn’t it lovely, all alone? – Nó không dễ thương sao? Cô độc

Heart made of glass, my mind of stone – Trái tim này mỏng manh như thủy tinh, tâm trí này lại rắn rỏi như viên đá

Tear me to pieces, skin to bone – Xé toạc thân xác này thành từng mảnh, từ da thịt đến tận xương

Hello, welcome home – Xin chào, mừng đằng ấy về nhà

Walking out of time – Bước ra khỏi thời gian

Looking for a better place (looking for a better place) – Để tìm kiếm một nơi tốt hơn (tìm kiếm một nơi tốt hơn)

Something’s on my mind – Có gì đó cứ trong suy nghĩ của anh

Always in my head space – Luôn quẩn quanh ở đó

But I know someday I’ll make it out of here – Nhưng em biết một ngày nào đó em sẽ đi khỏi đây

Even if it takes all night or a hundred years – Dù mất cả đêm hay phải bỏ ra hàng trăm năm

Need a place to hide, but I can’t find one near – Cần một nơi để trốn chạy nhưng em lại chẳng tìm được quanh đây

Wanna feel alive, outside I can’t fight my fear – Muốn tồn tại, nhưng em chẳng thể chiến đấu với nỗi sợ ngoài kia

Isn’t it lovely, all alone? – Nó không dễ thương sao? Cô độc

Heart made of glass, my mind of stone – Trái tim này mỏng manh như thủy tinh, tâm trí này lại rắn rỏi như viên đá

Tear me to pieces, skin to bone – Xé toạc thân xác này thành từng mảnh, từ da thịt đến tận xương

Hello, welcome home – Xin chào, mừng đằng ấy về nhà

Woah, yeah – Woah, zia

Yeah, ah – Yeah, ah

Woah, woah – Woah, woah

Hello, welcome home – Xin chào, mừng đằng ấy về nhà

Facebook