It Ain’t Me

 

Bản Full: It Ain’t Me – Chloe Adams

Click để xem It Ain't Me lyrics (lời bài hát)

I had a dream
Em đã có một giấc mơ
We were sipping whiskey neat
Hai ta cùng nhau nhấp cạn rượu whisky
Highest floor, the Bowery
Trên tầng cao nhất tòa nhà Bowery
Nowhere’s high enough
Không nơi nào đủ cao được như vậy
Somewhere along the lines
Đâu đó trên đường
We stopped seeing eye to eye
Chúng ta không còn nhìn vào mắt nhau
You were staying out all night
Anh ở bên ngoài cả đêm
And I had enough
Và em đã chịu đựng đủ rồi

No, I don’t wanna know
Không, em không muốn biết
Where you been or where you’re going
Những nơi anh đã dừng chân hay những nơi anh đang đi
But I know I won’t be home
Nhưng em biết là em sẽ không ở nhà
And you’ll be on your own
Và anh sẽ phải đơn độc trên bước đường của mình

Who’s gonna walk you through the dark side of the morning?
Ai sẽ là người dẫn lối anh qua nơi tối tăm khi trời rạng sáng?
Who’s gonna rock you when the sun won’t let you sleep?
Ai sẽ là người lay anh dậy khi ánh nắng không để anh say giấc nồng
Who’s waking up to drive you home when you’re drunk and all alone?
Ai sẽ thức dậy để đưa anh về nhà khi anh say xỉn và cô đơn?
Who’s gonna walk you through the dark side of the morning?
Ai sẽ là người dẫn lối anh qua nơi tối tăm khi trời rạng sáng?
It ain’t me
Không phải là em

It ain’t me
Không phải là em
It ain’t me
Không phải là em
It ain’t me
Không phải là em
It ain’t me
Không phải là em

I had a dream
Em có một giấc mơ
We were back to seventeen
Chúng ta quay về thuở mười bảy tươi đẹp
Summer nights and The Libertines
Những đêm hè cùng sự tự do tự tại
Never growing up
Chẳng bao giờ trưởng thành
I’ll take with me
Em sẽ giữ bên mình
The polaroids and the memories
Chiếc kính râm và những kỉ niệm
But you know I’m gonna leave
Nhưng anh biết là em sẽ để lại
Behind the worst of us
Phía sau những điều tồi tệ của hai đứa

Who’s gonna walk you through the dark side of the morning?
Ai sẽ là người dẫn lối anh qua nơi tối tăm khi trời rạng sáng?
Who’s gonna rock you when the sun won’t let you sleep?
Ai sẽ là người lay anh dậy khi ánh nắng không để anh say giấc nồng
Who’s waking up to drive you home when you’re drunk and all alone?
Ai sẽ thức dậy để đưa anh về nhà khi anh say xỉn và cô đơn?
Who’s gonna walk you through the dark side of the morning?
Ai sẽ là người dẫn lối anh qua nơi tối tăm khi trời rạng sáng?

It ain’t me, no, no
Không phải là em, không
Who’s gonna walk you through the dark side of the morning?
Ai sẽ là người dẫn lối anh qua nơi tối tăm khi trời rạng sáng?
It ain’t me
Không phải là em

It ain’t me
Không phải là em
It ain’t me
Không phải là em
It ain’t me
Không phải là em
It ain’t me
Không phải là em

Na na nanana The Bowery, na na nanana whiskey neat
Na na nanana tòa nhà Bowery, na na nanana rượu whiskey
(Grateful, I’m so grateful)
(Biết ơn, em rất biết ơn)
It ain’t me
Không phải là em

 

Facebook