Heat Waves

videotienganh.com

Bản Full: Heat Waves

Click để xem Heat Waves lyrics (lời bài hát)
VideoTiengAnh.com
[Intro](Last night, all I think about is you)

(Đêm qua, em là tất cả những gì anh có thể nghĩ về)

(Don’t stop, baby, you can walk through)

(Đừng dừng lại mà, em có thể vượt qua nó)

(Don’t want, baby, think about you)

(Anh không hề mong muốn, cưng à, nghĩ về em)

(You know that I’m never gonna lose)

(Em biết đấy, rằng anh chẳng bao giờ chịu thua)

Road shimmer wigglin’ the vision

Lung linh ánh đèm đường khiến tầm nhìn của anh nhòe đi

Heat, heat waves, I’m swimmin’ in a mirror

Nhiệt, từng cơn sóng nhiệt, anh như đang bị bao quanh trong một tấm gương

Road shimmer wigglin’ the vision

Lung linh ánh đèm đường khiến tầm nhìn của anh nhòe đi

Heat, heat waves, I’m swimmin’ in a-

Nhiệt, từng cơn sóng nhiệt, anh đang chìm vào trong –

[Chorus]Sometimes, all I think about is you

Đôi khi, em là tất cả những gì anh nghĩ đến

Late nights in the middle of June

Vào những đêm tối muộn giữa tháng sáu

Heat waves been fakin’ me out

Những cơn sóng nhiệt đang làm anh choáng váng

Can’t make you happier now

Rằng giờ đây chẳng có thể làm em hạnh phúc nữa

Sometimes, all I think about is you

Đôi khi, em là tất cả những gì anh nghĩ đến

Late nights in the middle of June

Vào những đêm tối muộn giữa tháng sáu

Heat waves been fakin’ me out

Những cơn sóng nhiệt đang làm anh choáng váng

Can’t make you happier now

Rằng giờ đây chẳng có thể làm em hạnh phúc nữa

[Verse 1]

Usually, I put somethin’ on TV

Đôi khi anh mở truyền hình lên

So we never think about you and me

Để không phải nghĩ ngợi về chuyện cuả anh và em nữa

But today, I see our reflections clearly

Nhưng hôm nay anh thấy bóng dáng đôi ta phản chiếu thật rõ ràng

In Hollywood, layin’ on the screen

Ở Hollywood, được chiếu trên màn bạc

You just need a better life than this

Em chi cần một cuộc đời tốt đẹp hơn

You need somethin’ I can never give

Em cần điều mà anh chẳng thể nào trao

Fake water all across the road

Như dòng nước tràn lan khắp mặt đường

It’s gone now, the night has come, but

Giờ tất cả đều đã trôi đi hết, đêm đã đến, thế nhưng

[Chorus]Sometimes, all I think about is you

Đôi khi, em là tất cả những gì anh nghĩ đến

Late nights in the middle of June

Vào những đêm tối muộn giữa tháng sáu

Heat waves been fakin’ me out

Những cơn sóng nhiệt đang làm anh choáng váng

Can’t make you happier now

Rằng giờ đây chẳng có thể làm em hạnh phúc nữa

[Verse 2]

You can’t fight it, you can’t breathe

Chẳng thể chống lại, cũng chẳng thở nổi

You say somethin’ so lovin’, but

Em nói điều gì đó đầy yêu thương, nhưng rồi

Now I gotta let you go

Đã đến lúc anh phải buông tay em

You’ll be better off in someone new

Em sẽ sống tốt hơn bên người mới

I don’t wanna be alone

Anh chẳng hề muốn bị bỏ lại

You know it hurts me too

Em biết điều đó cũng làm anh tổn thương chứ

You look so broken when you cry

Khi thấy em tan vỡ khi òa khóc

One more and then I say goodbye

Chỉ thêm một lần nữa thôi và anh sẽ chào từ biệt

[Chorus]Sometimes, all I think about is you

Đôi khi, em là tất cả những gì anh nghĩ đến

Late nights in the middle of June

Vào những đêm tối muộn giữa tháng sáu

Heat waves been fakin’ me out

Những cơn sóng nhiệt đang làm anh choáng váng

Can’t make you happier now

Rằng giờ đây chẳng có thể làm em hạnh phúc nữa

Sometimes, all I think about is you

Đôi khi, em là tất cả những gì anh nghĩ đến

Late nights in the middle of June

Vào những đêm tối muộn giữa tháng sáu

Heat waves been fakin’ me out

Những cơn sóng nhiệt đang làm anh choáng váng

Can’t make you happier now

Rằng giờ đây chẳng có thể làm em hạnh phúc nữa

[Bridge]I just wonder what you’re dreamin’ of

Anh chỉ muốn biết em đang mơ đến điều gì

When you sleep and smile so comfortable

Khi em ngủ với một nụ cườu thư thái

I just wish that I could give you that

Anh ước rằng mình có thể cho em

That look that’s perfectly un-sad

Một gương mặt không có nét ưu sầu

Sometimes, all I think about is you

Đôi khi, em là tất cả những gì anh nghĩ đến

Late nights in the middle of June

Vào những đêm tối muộn giữa tháng sáu

Heat waves been fakin’ me out

Những cơn sóng nhiệt đang làm anh choáng váng

Can’t make you happier now

Rằng giờ đây chẳng có thể làm em hạnh phúc nữa

[Chorus]Sometimes, all I think about is you

Đôi khi, em là tất cả những gì anh nghĩ đến

Late nights in the middle of June

Vào những đêm tối muộn giữa tháng sáu

Heat waves been fakin’ me out

Những cơn sóng nhiệt đang làm anh choáng váng

Can’t make you happier now

Rằng giờ đây chẳng có thể làm em hạnh phúc nữa

Sometimes, all I think about is you

Đôi khi, em là tất cả những gì anh nghĩ đến

Late nights in the middle of June

Vào những đêm tối muộn giữa tháng sáu

Heat waves been fakin’ me out

Những cơn sóng nhiệt đang làm anh choáng váng

Can’t make you happier now

Rằng giờ đây chẳng có thể làm em hạnh phúc nữa

[Outro]Road shimmer wigglin’ the vision

Lung linh ánh đèm đường khiến tầm nhìn của anh nhòe đi

Heat, heat waves, I’m swimmin’ in a mirror

Nhiệt, từng cơn sóng nhiệt, anh như đang chìm đắm trong chiếc gương

Road shimmer wigglin’ the vision

Lung linh ánh đèm đường khiến tầm nhìn của anh nhòe đi

Heat, heat waves, I’m swimmin’ in a mirror

Nhiệt, từng cơn sóng nhiệt, anh như đang chìm đắm trong chiếc gương

Facebook