Habits

 

Bản Full: Habits – Tove Lo

Click để xem Habits lyrics (lời bài hát)
Uhh uhh uhh uhh uhh uhh
I eat my dinner in my bathtub
Tôi ăn tối trong bồn tắm
Then I go to sex clubs
Rồi tới câu lạc bộ tình dục
Watching freaky people getting it on
Xem người ta làm đủ trò
It doesn’t make me nervous
Nhưng điều đó chẳng khiến tôi lo lắng
If anything I’m restless
Nếu có thì chắc do tôi bồn chồn mà thôi
Yeah I’ve been around and I’ve seen it all
Tôi đã ở đấy và xem các trò hết rồi
I get home I got the munchies
Tôi về nhà ăn đồ ăn vặt
Binge on all my Twinkies
Nhồi nhét hết chỗ bánh Twinkies
Throw up on the tub
Nôn đầy ra bồn tắm
Then I go to sleep
Rồi tôi lại đi ngủ
And I drank up all my money
Và tôi tiêu sạch tiên vào rượu chè
Tasted kinda lonely
Uống mà thấy đắng lòng
You’re gone and I gotta stay
Anh đã rời bỏ tôi và tôi buộc phải
High all the time
Say xỉn suốt đêm ngày
To keep you off my mind
Để anh không còn lảng vảng trong tâm trí tôi
Wuuhh uhh Wuuhh uhhh
Ú ù ú u
High all the time
Say xỉn suốt đêm ngày
To keep you off my mind
Để anh không còn lảng vảng trong tâm trí tôi
Wuuhh uhh Wuuhh uhhh
Ú ù ú u
Spend my days locked in a haze
Để những ngày trôi qua trong sự mịt mù
Tryna forget you babe
Cố để quên quách anh đi
I fall back down
Tôi chỉ càng thêm nhớ anh
Gotta stay High all my life
Say xỉn suốt cả cuộc đời này
To forget I’m missing you
Chỉ để quên đi anh mà thôi
Wuuhh uhh Wuuhh uhhh
Ú ù ú u
Pick up daddies at the playground
“Vẫy khách” trên sân chơi của bọn trẻ con
How I spent my time
Tôi sống qua ngày thế đấy
Losing up the frown
Để quên đi điệu bộ cau có
Make them feel alive
Để giúp họ được vui vẻ
Or make it fast and greasy
Tôi sẽ nhanh nhẹ và niềm nở
I’m on my way to easy
Đó là cách dễ dàng để vượt qua chuyện này
You’re gone and I gotta stay
Anh đã rời bỏ tôi và tôi buộc phải
High all the time
Say xỉn suốt đêm ngày
To keep you off my mind
Để anh không còn lảng vảng trong tâm trí tôi
Wuuhh uhh Wuuhh uhhh
Ú ù ú u
High all the time
Say xỉn suốt đêm ngày
To keep you off my mind
Để anh không còn lảng vảng trong tâm trí tôi
Wuuhh uhh Wuuhh uhhh
Ú ù ú u
Spend my days locked in a haze
Để những ngày trôi qua trong sự mịt mù
Tryna forget you babe
Cố để quên quách anh đi
I fall back down
Tôi chỉ càng thêm nhớ anh
Gotta stay high all my life
Say xỉn suốt cả cuộc đời này
To forget I’m missing you
Chỉ để quên đi anh mà thôi
Wuuhh uhh Wuuhh uhhh
Ú ù ú u
Staying in my play pretend
Tôi cố gắng đóng kịch
Where the fun it got no end
Trong một vở mà những điều nực cười chẳng kết thúc
Can’t go home alone again
Chẳng thể về nhà cô độc thêm lần nữa
Need someone to numb the pain
Tôi cần ai đó giúp tôi quên đi nỗi đau này
Staying in my play pretend
Tôi cố gắng đóng kịch
Where the fun it got no end
Trong một vở mà những điều nực cười chẳng kết thúc
Can’t go home alone again
Chẳng thể về nhà cô độc thêm lần nữa
Need someone to numb the pain
Tôi cần ai đó giúp tôi quên đi nỗi đau này
You’re gone and I gotta stay
Anh đã rời bỏ tôi và tôi buộc phải
High all the time
Say xỉn suốt đêm ngày
To keep you off my mind
Để anh không còn lảng vảng trong tâm trí tôi
Wuuhh uhh Wuuhh uhhh
Ú ù ú u
High all the time
Say xỉn suốt đêm ngày
To keep you off my mind
Để anh không còn lảng vảng trong tâm trí tôi
Wuuhh uhh Wuuhh uhhh
Ú ù ú u
Spend my days locked in a haze
Để những ngày trôi qua trong sự mịt mù
Tryna forget you babe
Cố để quên quách anh đi
I fall back down
Tôi chỉ càng thêm nhớ anh
Gotta stay high all my life
Say xỉn suốt cả cuộc đời này
To forget I’m missing you
Chỉ để quên đi anh mà thôi
Wuuhh uhh Wuuhh uhhh
Wuuhh uhh Wuuhh uhhh
Uhh uhh
, Uhh uhh
Facebook