Demons

 

Bản Full: Demons – Imagine Dragons

Click để xem Demons lyrics (lời bài hát)

When the days are cold
Khi ngày dần lạnh giá
And the cards all fold
Và mọi thứ trở nên khó khăn
And the saints we see
Và những vị thánh mà chúng ta thấy
Are all made of gold
Tất cả đều được làm bằng vàng

When your dreams all fail
Khi tất cả những giấc mơ của bạn đều thất bại
And the ones we hail
Và thứ duy nhất chúng ta chào đón
Are the worst of all
Là thứ tệ nhất trong tất cả
And the blood’s run stale
Và tham vọng của ta sẽ lụi dần

I wanna hide the truth
Tôi muốn che giấu sự thật
I wanna shelter you
Tôi muốn che chở cho bạn
But with the beast inside
Nhưng với con quái vật bên trong
There’s nowhere we can hide
Chẳng có nơi nào ta có thể trốn chạy

No matter what we breed
Cho dù thứ gì nuôi dưỡng chúng ta
We still are made of greed
Chúng ta vẫn được tạo ra bởi lòng tham
This is my kingdom come
Đây là ngày cuối cùng của tôi

When you feel my heat
Khi bạn cảm nhận được nhiệt huyết của tôi
Look into my eyes
Hãy nhìn thẳng vào đôi mắt này
It’s where my demons hide
Đó là nơi con quỷ dữ của tôi ẩn náu
Don’t get too close
Đừng tiến đến quá gần
It’s dark inside
Bên trong rất tối
It’s where my demons hide
Đó là nơi con quỷ dữ của tôi ẩn náu

At the curtain’s call
Khi bức màn hạ xuống
It’s the last of all
Đó là điều cuối cùng của tất cả
When the lights fade out
Khi mọi ánh sáng đều mờ dần
All the sinners crawl
Tất cả những kẻ tù tội lê bước

So they dug your grave
Họ sẽ đào mồ của bạn lên
And the masquerade
Và những trò lừa bịp
Will come calling out
Sẽ gọi với theo bạn
At the mess you made
Tại đống hỗn độn mà bạn tạo ra

Don’t wanna let you down
Không muốn làm bạn thất vọng
But I am hell bound
Nhưng tôi bị ràng buộc ở địa ngục
Though this is all for you
Mặc dù tất cả những thứ này là dành cho bạn
Don’t wanna hide the truth
Tôi không muốn che giấu sự thật

No matter what we breed
Cho dù thứ gì nuôi dưỡng chúng ta
We still are made of greed
Chúng ta vẫn được tạo ra bởi lòng tham
This is my kingdom come
Đây là ngày cuối cùng của tôi

When you feel my heat
Khi bạn cảm nhận được nhiệt huyết của tôi
Look into my eyes
Hãy nhìn thẳng vào đôi mắt này
It’s where my demons hide
Đó là nơi con quỷ dữ của tôi ẩn náu
Don’t get too close
Đừng tiến đến quá gần
It’s dark inside
Bên trong rất tối
It’s where my demons hide
Đó là nơi con quỷ dữ của tôi ẩn náu

They say it’s what you make
Họ nói đó là những gì bạn làm
I say it’s up to fate
Tôi nói tùy thuộc vào số phận thôi
It’s woven in my soul
Nó kết lại trong tâm hồn tôi
I need to let you go
Tôi cần phải để bạn đi

Your eyes, they shine so bright
Đôi mắt bạn, chúng tỏa sáng thật rực rỡ
I wanna save that light
Tôi muốn giữ lấy ánh sáng đó
I can’t escape this now
Tôi không thể thoát khỏi nó lúc này
Unless you show me how
Trừ khi bạn chỉ tôi phải làm thế nào

When you feel my heat
Khi bạn cảm nhận được nhiệt huyết của tôi
Look into my eyes
Hãy nhìn thẳng vào đôi mắt này
It’s where my demons hide
Đó là nơi con quỷ dữ của tôi ẩn náu
Don’t get too close
Đừng tiến đến quá gần
It’s dark inside
Bên trong rất tối
It’s where my demons hide
Đó là nơi con quỷ dữ của tôi ẩn náu

 

Facebook