Collide

videotienganh.com

Bản Full: Collide

Click để xem Collide lyrics (lời bài hát)
VideoTiengAnh.com

I’ll pick you up when you’re down – Em sẽ giúp anh lấy lại tinh thần mỗi khi anh nản chí

Be there when no one’s around – Sát cánh bên anh khi chẳng một ai ở cạnh anh

When you’re in unfamiliar places – Khi anh ở những nơi xa lạ

Count on me through life’s changes – Hãy cứ tin vào em dù dòng đời có đổi thay

I’m in tune with how you feel – Em thấu hiểu cảm xúc của anh

Everything bout this is real – Tất cả những gì ta có đều là sự thật

When you’re in unfamiliar places – Khi anh ở những nơi xa lạ

Count on me through life’s changes – Hãy cứ tin vào em dù dòng đời có đổi thay

You’re all I want, yeah yeah – Anh là tất cả những gì em muốn

I know you’re the one, yeah – Em biết anh chính là người em yêu

You’re all I want, yeah – Anh là tất cả những gì em muốn

I know you’re the one, yeah – Em biết anh chính là người em yêu

Crash into me – Hãy chạy tới bên em

At full speed – Với tốc độ nhanh nhất

Crash into me – Hãy chạy tới bên em

We can collide, we can collide – Ta có thể chạm được vào nhau, ta có thể chạm được vào nhau

Crash into me – Hãy chạy tới bên em

At full speed – Với tốc độ nhanh nhất

We can collide, we can collide – Ta có thể chạm được vào nhau, ta có thể chạm được vào nhau

We can collide, we can collide – Ta có thể chạm được vào nhau, ta có thể chạm được vào nhau

Crash into me – Hãy chạy tới bên em

We can collide, we can collide – Ta có thể chạm được vào nhau, ta có thể chạm được vào nhau

We can collide, we can collide – Ta có thể chạm được vào nhau, ta có thể chạm được vào nhau

When you’re in unfamiliar places – Khi anh ở những nơi xa lạ

Count on me through life’s changes – Hãy cứ tin vào em dù dòng đời có đổi thay

Know that you’re never alone – Anh hãy biết rằng mình chẳng hề đơn độc

In me you can find a home – Trong vòng tay em anh sẽ tìm thấy tổ ấm

When you’re in unfamiliar places – Khi anh ở những nơi xa lạ

Count on me through life’s changes – Hãy cứ tin vào em dù dòng đời có đổi thay

You’re all I want, yeah (yeah) – Anh là tất cả những gì em muốn

You’re all I want (oh), yeah (yeah yeah) – Anh là tất cả những gì em muốn

You’re all I want, yeah (you are the one) – Em biết anh chính là người em yêu

I know you’re the one, yeah (you are) – Em biết anh chính là người em yêu

Crash into me – Hãy chạy tới bên em

At full speed – Với tốc độ nhanh nhất

We can collide, we can collide – Hãy chạy tới bên em

We can collide, we can collide – Ta có thể chạm được vào nhau, ta có thể chạm được vào nhau

Crash into me – Hãy chạy tới bên em

We can collide, we can collide – Với tốc độ nhanh nhất

We can collide, we can collide – Ta có thể chạm được vào nhau, ta có thể chạm được vào nhau

We can collide, we can collide – Ta có thể chạm được vào nhau, ta có thể chạm được vào nhau

We can collide, we can collide – Hãy chạy tới bên em

– Ta có thể chạm được vào nhau, ta có thể chạm được vào nhau

Facebook