Chasing Pavements

videotienganh.com

Bản Full: Chasing Pavements

Click để xem Chasing Pavements lyrics (lời bài hát)
VideoTiengAnh.com

You’re insecure
Em trông thật e dè
Don’t know what for
Anh không hiểu vì sao
You’re turning heads
Em trông thật xinh đẹp
When you walk through the door
Khi bước qua ngưỡng cửa
Don’t need make up to cover up
Chẳng cần phải son phấn để che đi những khuyết điểm
Being the way that you are is enough
Em chỉ cần là chính em thôi

Everyone else in the room can see it
Mọi người ở đây ai cũng thấy rõ em xinh đẹp mà
Everyone else but you
Tất cả mọi người ngoại trừ em

Baby you light up my world
Em yêu à, em thắp sáng cả thế giới trong anh
Like nobody else
Không như bất kỳ ai khác
The way that you flip your hair
Cái cách em hất nhẹ mái tóc
Gets me overwhelmed
Cũng khiến anh ngất ngây
But when you smile at the ground
Nhưng khi em cúi đầu mỉm cười
It ain’t hard to tell
Anh chẳng thể thốt lên lời
You don’t know oh oh
Em lại không hề hay biết
You don’t know you’re beautiful
Em đâu biết rằng là em xinh đẹp biết bao
If only you saw what I can see
Giá mà em thấy được những gì anh thấy
You’ll understand
Em sẽ hiểu
Why I want you so desperately
Tại sao anh lại muốn có em đến vậy
Right now I’m looking at you
Ngay lúc này đây anh đang nhìn em
And I can’t believe
Và anh chẳng thể nào tin nổi
You don’t know oh oh
Em lại không hề hay biết
You don’t know you’re beautiful
Em đâu biết rằng là em xinh đẹp biết bao
Oh oh that’s what makes you beautiful
Đó cũng chính là điều khiến em xinh đẹp hơn

So c-come on you got it wrong
Vậy hãy đến đây nào cô gái, em đã nhầm rồi
To prove I’m right I put it in a song
Để chứng minh là anh đúng anh sẽ đặt tâm tư của mình vào bài hát này
I don’t know why you’re being shy
Anh không biết tại sao em lại ngượng ngùng
And turn away when I look into
Và ngoảnh mặt đi khi anh nhìn vào
Your eye eye eyes
Đôi mắt em

Everyone else in the room can see it
Mọi người ở đây ai cũng thấy rõ điều ấy mà
Everyone else but you
Tất cả mọi người ngoại trừ em

Baby you light up my world
Em yêu à, em thắp sáng cả thế giới trong anh
Like nobody else
Không như bất kỳ ai khác
The way that you flip your hair
Cái cách em hất nhẹ mái tóc
Gets me overwhelmed
Cũng khiến anh ngất ngây
But when you smile at the ground
Cả khi em cúi đầu mỉm cười
It ain’t hard to tell
Anh chẳng thể thốt lên lời
You don’t know oh oh
Em lại không hề hay biết
You don’t know you’re beautiful
Em đâu biết rằng là em xinh đẹp biết bao
If only you saw what I can see
Giá mà em thấy được những gì anh thấy
You’ll understand
Em sẽ hiểu
Why I want you so desperately
Tại sao anh lại muốn có em đến vậy
Right now I’m looking at you
Ngay lúc này đây anh đang nhìn em
And I can’t believe
Và anh chẳng thể nào tin nổi
You don’t know oh oh
Em lại không hề hay biết
You don’t know you’re beautiful
Em đâu biết rằng là em xinh đẹp biết bao

Oh oh that’s what makes you beautiful
Đó cũng chính là điều khiến em xinh đẹp hơn

Baby you light up my world
Em yêu à, em thắp sáng cả thế giới trong anh
Like nobody else
Không như bất kỳ ai khác
The way that you flip your hair
Cái cách em hất nhẹ mái tóc
Gets me overwhelmed
Cũng khiến anh ngất ngây
But when you smile at the ground
Cả khi em cúi đầu mỉm cười
It ain’t hard to tell
Anh chẳng thể thốt lên lời

You don’t know oh oh
Em lại không hề hay biết
You dont know you’re beautiful
Em đâu biết rằng là em xinh đẹp biết bao

Baby you light up my world
Em yêu à, em thắp sáng cả thế giới trong anh
Like nobody else
Không như bất kỳ ai khác
The way that you flip your hair
Cái cách em hất nhẹ mái tóc
Gets me overwhelmed
Cũng khiến anh ngất ngây
But when you smile at the ground
Cả khi em cúi đầu mỉm cười
It ain’t hard to tell
Anh chẳng thể thốt lên lời
You don’t know oh oh
Em lại không hề hay biết
You dont know you’re beautiful
Em đâu biết rằng là em xinh đẹp biết bao
If only you saw what I can see
Giá mà em thấy được những gì anh thấy
You’ll understand
Em sẽ hiểu
Why i want you so desperately
Tại sao anh lại muốn có em đến vậy
right now I’m looking at you
Ngay lúc này đây anh đang nhìn em
And I can’t believe
Và anh chẳng thể nào tin nổi
You don’t know oh oh
Em lại không hề hay biết
You dont know you’re beautiful
Em đâu biết rằng là em xinh đẹp biết bao
Oh oh you don’t know you’re beautiful
Đó cũng chính là điều khiến em xinh đẹp hơn

Oh oh that’s what makes you beautiful
Đó cũng chính là điều khiến em xinh đẹp hơn

Facebook