Arcade

videotienganh.com

Bản Full: Arcade

Click để xem Arcade lyrics (lời bài hát)
VideoTiengAnh.com

A broken heart is all that’s left
Chẳng còn lại gì ngoài một con tim vỡ tan
I’m still fixing all the cracks
Anh vẫn đang hoài cố bù đắp những vết nút
Lost a couple of pieces when
Một vài mảnh ghép cứ mãi rụng rời khi
I carried it, carried it, carried it home
Anh đưa nó đi, đưa nó về nhà
I’m afraid of all I am
Anh sợ hãi lắm chính con người nơi anh
My mind feels like a foreign land
Tâm trí anh cảm tưởng như một vụng đất xa lạ
Silence ringing inside my head
Khúc ca thầm lặng cứ vang vọng mãi trong đầu
Please, carry me, carry me, carry me home
Làm ơn xin hãy mang anh đi, mang anh về nhà

[Pre-Chorus]
I’ve spent all of the love I saved
Anh đã trao đi tất cả tình cảm cất giữ bao lâu
We were always a losing game
Mà đôi ta luôn thua cuộc trước trò chơi tình ái
Small-town boy in a big arcade
Thằng quê mùa trước cái máy trò chơi
I got addicted to a losing game
Anh cứ thế cuốn mình vào một trò cược lỡ

[Chorus]
Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
All I know, all I know
Tất cả những gì anh biết
Loving you is a losing game
Yêu em chính là đã thua trong trò chơi tình ái

[Verse 2]
How many pennies in the slot?
Bỏ vào khe biết bao nhiêu xu rồi?
Giving us up didn’t take a lot
Không cần lâu đâu để đôi mình nản lòng
I saw the end ‘fore it begun
Thấy kết thúc trước khi bắt đầu rồi
Still I carried, I carried, I carry on
Vậy mà anh cứ, anh cứ hoài, cứ hoài dấn thêm

[Chorus]
Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
All I know, all I know
Tất cả những gì anh biết
Loving you is a losing game
Yêu em chính là đã thua trong trò chơi tình ái
Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
All I know, all I know
Tất cả những gì anh biết
Loving you is a losing game
Yêu em chính là đã thua trong trò chơi tình ái

[Bridge]
I don’t need your games, game over
Không cần chơi thêm nữa,trò chơi kết thúc rồi
Get me off this rollercoaster
Cho thoát khỏi tàu oái oăm này đi

[Chorus]
Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
All I know, all I know
Tất cả những gì anh biết
Loving you is a losing game
Yêu em chính là đã thua trong trò chơi tình ái
Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
All I know, all I know
Tất cả những gì anh biết
Loving you is a losing game
Yêu em chính là đã thua trong trò chơi tình ái

Facebook