Angel Baby

 

Bản Full: Angel Baby – Troye Sivan

Click để xem Angel Baby lyrics (lời bài hát)

I need a lover to keep me sane

Tôi cần một tình yêu để khiến tôi phát cuồng

Pull me from hell bring me back again

Kéo tôi lên từ địa ngục và mang tôi trở lại

Play me the classics

Chơi tôi nghe những bản nhạc cổ điển

Something romantic

Thứ gì đó lãng mạn

Give him my all when I don’t even have it

Trao anh ta tất cả khi mà tôi thậm chí không có được nó

I always dreamed of a solemn face

Tôi luôn mơ về một một khuôn mặt nghiêm nghị

Someone who feels like a holiday

Ai đó mà cảm giác như một kì nghỉ

But now I’m in pieces, barely believing

Nhưng giờ tôi đang vụn vỡ, khi vừa mới tin tưởng

Starting to think that I’ve lost all feeling

Bắt đầu nghĩ rằng tôi đã mất hết cảm giác

You came out the blue on a rainy night, no lie

Anh đã đến bất ngờ trong một đêm mưa, không hề nói dối

I tell you how I almost died, while you’re bringing me back to life

Tôi đã nói với anh tôi gần như đã chết thế nào, trong khi anh đang mang tôi trở lại với cuộc sống

I just wanna live in this moment forever

Tôi chỉ muốn sống trong khoảnh khắc này mãi

“Cause I” m afraid that living couldn’t get any better

Vì tôi sợ cuộc sống này chẳng thể có được phút giây nào tuyệt vời hơn thế nữa

Started giving up on the word forever

Bắt đầu mất niềm tin vào câu nói “mãi mãi”

Until you give up heaven so we could be together

Đến khi anh từ bỏ thiên đường để ta có thể ở cạnh nhau

You’re my angel, angel baby

Anh là người yêu thiên thần của tôi

Angel, you’re my angel, baby

Thiên thần, anh là thiên thần của tôi, baby à

Baby, you’re my angel, angel baby

Baby, anh là người yêu thiên thần của tôi

I’ll fall in love with the little things

Tôi sẽ yêu những điều nhỏ nhặt

Counting the tattoos on your skin

Đếm những hình xăm trên làn da anh

Tell me a secret

Hãy nói tôi nghe một bí mật

And baby I’ll keep it

Và baby tôi sẽ giữ nó

And maybe we can play house for the weekend

Và có lẽ chúng ta có thể đi nhà hát dịp cuối tuần

You came out the blue on a rainy night, no lie

Anh đã đến bất ngờ trong một đêm mưa, không hề nói dối

I tell you how I almost died, while you’re bringing me back to life

Tôi đã nói với anh tôi gần như đã chết thế nào, trong khi anh đang mang tôi trở lại với cuộc sống

I just wanna live in this moment forever

Tôi chỉ muốn sống trong khoảnh khắc này mãi

“Cause I” m afraid that living couldn’t get any better

Vì tôi sợ cuộc sống này chẳng thể có được phút giây nào tuyệt vời hơn thế nữa

Started giving up on the word forever

Bắt đầu mất niềm tin vào câu nói “mãi mãi”

Until you give up heaven so we could be together

Đến khi anh từ bỏ thiên đường để ta có thể ở cạnh nhau

You’re my angel, angel baby

Anh là người yêu thiên thần của tôi

Angel, you’re my angel, baby

Thiên thần, anh là thiên thần của tôi, baby à

Baby, you’re my angel, angel baby

Baby, anh là người yêu thiên thần của tôi

All the sick and twisted nights that

Tất cả những đêm ghê tởm và tồi tệ mà

I’ve been waiting for ya

Tôi đã đợi chờ anh

They were worth it all along, yeah

Nhưng ngay từ đầu chúng đã rất đáng bỏ thời gian

I just wanna live in this moment forever

Tôi chỉ muốn sống trong khoảnh khắc này mãi

“Cause I” m afraid that living couldn’t get any better

Vì tôi sợ cuộc sống này chẳng thể có được phút giây nào tuyệt vời hơn thế nữa

Started giving up on the word forever (ooh, forever)

Bắt đầu mất niềm tin vào câu nói “mãi mãi”

Until you give up heaven so we could be together

Đến khi anh từ bỏ thiên đường để ta có thể ở cạnh nhau

You’re my angel, angel baby

Anh là người yêu thiên thần của tôi

Angel, you’re my angel, baby

Thiên thần, anh là thiên thần của tôi, baby à

Baby, you’re my angel, angel baby

Baby, anh là người yêu thiên thần của tôi

Angel, angel baby (You’re my angel, baby)

Người yêu thiên thần (Anh là người yêu thiên thần của tôi)

Angel, you’re my angel, baby

Thiên thần, anh là thiên thần của tôi, baby

Baby, you’re my angel, angel baby

Baby, anh là người yêu thiên thần của tôi

 

Facebook