All The Things She Said

videotienganh.com

Bản Full: All The Things She Said

Click để xem All The Things She Said lyrics (lời bài hát)
VideoTiengAnh.com
[Chorus]All the things she said, all the things she said

– Tất cả những điều em ấy đã từng nói, tất cả những điều em ấy đã từng nói,

Runnin’ through my head, runnin’ through my head

– Cứ đang lặp lại trong đầu của tôi, lặp đi lặp lại trong đầu của tôi

Runnin’ through my head

– Cứ lặp lại trong đầu của tôi

All the things she said, all the things she said

– Tất cả những điều em ấy đã từng nói, tất cả những điều em ấy đã từng nói,

Runnin’ through my head, runnin’ through my head

– Cứ đang lặp lại trong đầu của tôi, lặp đi lặp lại trong đầu của tôi

All the things she said (All the things she said)

– Tất cả những điều em ấy đã từng nói (Tất cả những điều em ấy đã từng nói)

This is not enough (Enough, enough, enough)

– Như thế vẫn chưa đủ đâu

[Verse 1]

I’m in serious shit, I feel totally lost

– Tôi cảm thấy thật tồi tề, hoàn toàn lạc lối

If I’m asking for help, it’s only because

– Nếu tôi yêu cầu sự giúp đỡ, chỉ có thể bởi vì một lý do

Being with you has opened my eyes

– Ở bên em khiến tầm nhìn của tôi thêm rộng mở

Could I ever believe such a perfect surprise?

– Liệu tôi có thể tin về một bất ngờ hoàn hảo như vậy không?

I keep asking myself, wondering how

– Tôi tự hỏi bản thân mình, thắc mắc rằng tại sao

I keep closing my eyes, but I can’t block you out

– Dù tôi cố nhắm mắt, nhưng tôi vẫn không bỏ em ra khỏi tâm trí được

Wanna fly to a place where it’s just you and me

– Muốn bay đến nơi chỉ có em và tôi

Nobody else, so we can be free (Nobody else, so we can be free)

– Không có ai khác nữa, để chúng ta có thể tự do (Không còn người khác, để chúng ta có thể tự do)

[Chorus]All the things she said, all the things she said

– Tất cả những điều em ấy đã từng nói, tất cả những điều em ấy đã từng nói,

Runnin’ through my head, runnin’ through my head

– Cứ đang lặp lại trong đầu của tôi, lặp đi lặp lại trong đầu của tôi

Runnin’ through my head

– Cứ đang lặp lại trong đầu của tôi

All the things she said, all the things she said

– Tất cả những điều em ấy đã từng nói, tất cả những điều em ấy đã từng nói,

Runnin’ through my head, runnin’ through my head

– Cứ đang lặp lại trong đầu của tôi, lặp đi lặp lại trong đầu của tôi

All the things she said (All the things she said)

– Tất cả những điều em ấy đã từng nói

This is not enough (Я сошла с ума)

– Nó vẫn chưa đủ

This is not enough

– Vẫn chưa đủ

[Bridge]All the things she said (x7)

– Tất cả những điều em ấy đã từng nói (x7)

[Verse 2]

And I’m all mixed up, feeling cornered and rushed

– Và tôi đang rối bời, cảm thấy bế tắc và dồn dập

They say it’s my fault, but I want her so much

– Họ nói đó là lỗi của tôi, nhưng tôi thật sự rất muốn em ấy

Wanna fly her away where the sun and rain

– Muốn đưa em ấy bay bổng đến nơi có mặt trời và mưa

Come in over my face, wash away all the shame

– Đi ngang qua gương mặt của tôi, rửa đi tất cả sự e thẹn

When they stop and stare, don’t worry me

– Khi họ đứng lại và nhìn chằm chằm vào, tôi không lo lắng

“Cause I” m feeling for her what she’s feeling for me

– Bởi những cảm xúc tôi dành cho em cũng giống như tình cảm em dành cho tôi

I can try to pretend, I can try to forget

– Tôi có thể giả vờ, tôi có thể thử cố quên đi

But it’s driving me mad, going out of my head

– Nhưng nó làm tôi phát điên lên, mất hết cả lý trí

[Chorus]All the things she said, all the things she said

– Tất cả những điều em ấy đã từng nói, tất cả những điều em ấy đã từng nói

Runnin’ through my head, runnin’ through my head

– Cứ đang lặp lại trong đầu của tôi, lặp đi lặp lại trong đầu của tôi

Runnin’ through my head

– Cứ lặp đi lặp lại trong đầu của tôi

All the things she said, all the things she said

– Tất cả những điều em ấy đã từng nói, tất cả những điều em ấy đã từng nói

Runnin’ through my head, runnin’ through my head

– Cứ đang lặp lại trong đầu của tôi, lặp đi lặp lại trong đầu của tôi

All the things she said (All the things she said)

– Tất cả những điều em ấy đã từng nói

This is not enough (Я сошла с ума)

– Nó vẫn đủ

This is not enough

– Vẫn còn chưa đủ

[Bridge]All the things she said (x8)

– Tất cả những điều em ấy đã từng nói (x8)

Things she said

– Điều em từng nói

All the things she said

– Tất cả những điều em ấy đã từng nói

All the things she said

– Tất cả những điều em ấy đã từng nói

[Verse 3]

Mother lookin’ at me

– Mẹ đang nhìn tôi

Tell me, “What do you see?”

– Nói tôi, “Con đã thấy gì nào”

Yes, I’ve lost my mind

– Đúng vậy, con đã điên mất rồi

Daddy lookin’ at me

– Cha đang nhìn tôi

Will I ever be free?

– Liêu tôi có bao giờ được giải thoát không?

Have I crossed the line?

– Tôi đã vượt quá giới hạn chưa?

[Chorus]All the things she said, all the things she said

– Tất cả những điều em ấy đã từng nói, tất cả những điều em ấy đã từng nói

Runnin’ through my head, runnin’ through my head

– Cứ đang lặp lại trong đầu của tôi, lặp đi lặp lại trong đầu của tôi

Runnin’ through my head

– Cứ lặp đi lặp lại trong đầu của tôi

All the things she said, all the things she said

– Tất cả những điều em ấy đã từng nói, tất cả những điều em ấy đã từng nói

Runnin’ through my head, runnin’ through my head

– Cứ đang lặp lại trong đầu của tôi, lặp đi lặp lại trong đầu của tôi

All the things she said (All the things she said)

– Tất cả những điều em ấy đã từng nói (tất cả những điều em ấy đã từng nói)

This is not enough (Я сошла с ума)

– Nó vẫn chưa đủ

This is not enough

– Vẫn chưa đủ

[Outro]All the things she said (x7)

– Tất cả những điều em ấy đã từng nói (x7)

Facebook