7 Years

videotienganh.com

Bản Full: 7 Years

Click để xem 7 Years lyrics (lời bài hát)
VideoTiengAnh.com

Once I was seven years old my mama told me
Một lần khi tôi lên bảy mẹ đã bảo
Go make yourself some friends or you’ll be lonely
Con hãy đi kết bạn đi hoặc là con sẽ cô độc đấy
Once I was seven years old
Lần đó tôi lên bảy

It was a big big world, but we thought we were bigger
Thế giới này thật to lớn, nhưng chúng ta nghĩ rằng mình khổng lồ hơn
Pushing each other to the limits, we were learning quicker
Xô đẩy nhau đến tận cùng, chúng ta học hỏi một cách vội vã
By eleven smoking herb and drinking burning liquor
Lúc 11 tuổi tôi đã biết hút thuốc và uống rượu
Never rich so we were out to make that steady figure
Nghèo nàn vì vậy tôi phải dấn thân vào kiếm sống

Once I was eleven years old my daddy told me
Một lần khi tôi 11 tuổi, cha nói với tôi rằng
Go get yourself a wife or you’ll be lonely
Hãy kiếm cho con một người vợ, không thì con sẽ cô đơn đấy
Once I was eleven years old
Lần đó khi tôi 11 tuổi

I always had that dream like my daddy before me
Tôi luôn có giấc mơ giống như cha tôi trước kia
So I started writing songs, I started writing stories
Vì vậy tôi bắt đầu sáng tác những ca khúc và những câu chuyện
Something about that glory, just always seemed to bore me
Những điều về danh vọng chỉ khiến tôi chán ngấy
Cause only those I really love will ever really know me
Vì chỉ duy nhất những người mà tôi yêu quý sẽ hiểu được tôi

Once I was twenty years old, my story got told
Khi tôi 20 tuổi, câu chuyện của tôi được kể lại
Before the morning sun, when life was lonely
Trước ánh mặt trời ban mai, khi mà cuộc sống thật cô đơn
Once I was twenty years old
Lần đó khi tôi 20 tuổi

I only see my goals, I don’t believe in failure
Tôi chỉ nhìn thấy đam mê của đời mình, tôi không tin vào sự thất bại
Cause I know the smallest voices, they can make it major
Vì tôi biết những âm thanh nhỏ nhất cũng có lúc sẽ to dần lên
I got my boys with me at least those in favor
Ít nhất tôi cũng có những người bạn luôn ủng hộ tôi
And if we don’t meet before I leave, I hope I’ll see you later
Và nếu ta không thể gặp nhau trước khi tôi đi thì tôi mong sẽ gặp lại khi khác

Once I was twenty years old, my story got told
Lần này khi tôi 20 tuổi, câu chuyện của tôi được kể lại
I was writing about everything I saw before me
Tôi đã viết về mọi thứ mà tôi thấy trước đây
Once I was twenty years old
Một lần khi tôi 20 tuổi

Soon we’ll be thirty years old, our songs have been sold
Sớm thôi tôi sẽ 30 tuổi và những bài hát của tôi sẽ được bán
We’ve traveled around the world and we’re still roaming
Tôi sẽ du lịch khắp thế giới, và vẫn cứ rong chơi
Soon we’ll be thirty years old
Ta sẽ 30 sớm thôi

I’m still learning about life
Tôi vẫn còn đang học hỏi về cuộc sống
My woman brought children for me
Người phụ nữ của tôi sẽ sinh con cho tôi
So I can sing thèm all my songs
Để tôi có thể hát cho chúng nghe tất cả bài hát của tôi
And I can tell them stories
Và tôi có thể kể cho chúng nghe những câu chuyện
Most of my boys are with me
Mong là đa số bọn trẻ vẫn bên tôi
Some are still out seeking glory
Vài đứa sẽ đi tìm ánh hào quang
And some I had to leave behind
Và vài đứa phải bỏ lại sau lưng
My brother, I’m still sorry
Người anh em của tôi à, tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối

Soon I’ll be sixty years old, my daddy got sixty-one
Rồi tôi sẽ sớm 60 tuổi thôi, cha tôi đã 61 tuổi rồi đấy
Remember life, and then your life becomes a better one
Hãy nhớ về cuộc sống, rồi cuộc đời của bạn sẽ tốt hơn
I made a man so happy when I wrote a letter once
Tôi đã khiến ông hạnh phúc khi một lần tôi viết cho ông một lá thư
I hope my children come and visit, once or twice a month
Tôi hy vọng lũ trẻ của tôi sẽ đến thăm tôi đôi lần mỗi tháng

Soon I’ll be sixty years old, will I think the world is cold
Rồi tôi sẽ sớm 60 tuổi, tôi sẽ nghĩ rằng thế giới này thật lạnh lẽo
Or will I have a lot of children who can warm me?
Hay sẽ có thật nhiều con để chúng sẽ khiến tôi không cảm thấy cô đơn?
Soon I’ll be sixty years old
Rồi tôi sẽ sớm 60 tuổi

Once I was seven years old, my mama told me
Một lần khi tôi 7 tuổi, mẹ tôi đã nói với tôi rằng
Go make yourself some friends or you’ll be lonely
Con hãy đi kết bạn đi hoặc là con sẽ cô độc đấy
Once I was seven years old
Lần đó tôi lên 7

Facebook