Umbrella

videotienganh.com

Bản Full:

Click để xem lyrics (lời bài hát)
VideoTiengAnh.com

Yeah, Rihanna.

Yeah, Rihanna.

Good girl gone bad.

Gái ngoan đã biết hư.

Take three, action.

Lần 3, diễn.

Hov!

Thánh rap!

No clouds in my stones

Kim cương của anh không một gợn vẩn đục

Let it rain, I hydroplane in the bank

Cứ mưa đi, để anh phóng thuỷ phi cơ đến ngân hàng chơi

Coming down with the Dow Jones

Cứ rơi xuống cùng cổ phiếu Dow Jones đi

When the clouds come, we gone, we Roc-A-Fella

Khi mây kéo đến, chúng ta sẽ đi, chúng ta về đội Roc-A-Fella

We fly higher than weather, in G’s or better

Chúng ta bay cao hơn cả thời tiết, trên con G hoặc con nào đó xịn sò hơn

You know me (You know me)

Cưng biết anh mà (Cưng biết anh mà)

In anticipation for precipitation, stack chips for the rainy day

Đoán trước được nên anh đã tích trữ “đạn” cho ngày mưa rồi

Jay – Rain Man is back

Jay – Thánh bắn rap đã trở lại

With Little Miss Sunshine, Rihanna, where you at?

Cùng Quý cô Ánh Dương bé nhỏ, Rihanna, em đâu rồi?

You have my heart

Anh có được trái tim em rồi

And we’ll never be worlds apart

Và đôi ta sẽ không bao giờ phải chia xa như hai thế giới

Maybe in magazines

Có thể hình ảnh anh chỉ được lên tạp chí thôi

But you’ll still be my star

Nhưng anh vẫn sẽ là ngôi sao của em

Baby, ’cause in the dark

Anh à, vì trong bóng tối

You can’t see shiny cars

Sao mình nhìn thấy những chiếc xe hơi sáng loáng được

And that’s when you need me there

Và đó là khi anh cần em ở bên

With you, I’ll always share

Bên anh, em nguyện chia sẻ mọi điều

Because

Bởi vì

When the sun shine, we shine together

Mặt trời toả nắng thì ta toả sáng cùng nhau

Told you I’ll be here forever

Em từng nói với anh rằng em sẽ ở đây mãi mãi

Said I’ll always be your friend

Từng nói rằng sẽ luôn là tri kỷ của anh

Took an oath, I’ma stick it out to the end

Từng thề rằng sẽ bên anh cho đến giây phút cuối cùng

Now that it’s raining more than ever

Giờ đây cơn mưa tuôn rơi mãi không thôi

Know that we’ll still have each other

Mong anh biết rằng ta sẽ vẫn có nhau

You can stand under my umbrella

Anh có thể đứng dưới chiếc ô của em

Under my umbrella

Dưới chiếc ô của em

These fancy things

Những điều vô lý này

Will never come in between

Sẽ không bao giờ chen vào giữa đôi ta

You’re part of my entity

Anh là một phần lý do để em tồn tại

Here for infinity

Và ở nơi đây mãi mãi về sau

When the war has took its part

Khi chiến tranh tìm đến

When the world has dealt its cards

Khi cả thế giới đang chơi một canh bạc

If the hand is hard

Nếu bàn tay đã chai sạn

Together we’ll mend your heart

Ta sẽ cùng chữa lành cho con tim anh

Because

Bởi vì

When the sun shine, we shine together

Mặt trời toả nắng thì ta toả sáng cùng nhau

Told you I’ll be here forever

Em từng nói với anh rằng em sẽ ở đây mãi mãi

Said I’ll always be your friend

Từng nói rằng sẽ luôn là tri kỷ của anh

Took an oath, I’ma stick it out to the end

Từng thề rằng sẽ bên anh cho đến giây phút cuối cùng

Now that it’s raining more than ever

Giờ đây cơn mưa tuôn rơi mãi không thôi

Know that we’ll still have each other

Mong anh biết rằng ta sẽ vẫn có nhau

You can stand under my umbrella

Anh có thể đứng dưới chiếc ô của em

Under my umbrella

Dưới chiếc ô của em

You can run into my arms

Anh có thể lao vào vòng tay em

It’s okay, don’t be alarmed

Không sao đâu, đừng lo lắng

Come into me

Hãy đến bên em

There’s no distance in between our love

Tình yêu đôi ta không hề có khoảng cách

So gonna let the rain pour

Nên hãy cứ mặc cho mưa đổ

I’ll be all you need and more

Em sẽ là tất cả những gì anh cần và còn hơn thế nữa

Because

Bởi vì

When the sun shine, we shine together

Mặt trời toả nắng thì ta toả sáng cùng nhau

Told you I’ll be here forever

Em từng nói với anh rằng em sẽ ở đây mãi mãi

Said I’ll always be your friend

Từng nói rằng sẽ luôn là tri kỷ của anh

Took an oath, I’ma stick it out to the end

Từng thề rằng sẽ bên anh cho đến giây phút cuối cùng

Now that it’s raining more than ever

Giờ đây cơn mưa tuôn rơi mãi không thôi

Know that we’ll still have each other

Mong anh biết rằng ta sẽ vẫn có nhau

You can stand under my umbrella

Anh có thể đứng dưới chiếc ô của em

Under my umbrella

Dưới chiếc ô của em

It’s raining, raining

Mưa rơi, mưa đang rơi

Ooh, baby, it’s raining, raining

Ooh, anh à, mưa rơi, mưa đang rơi

Baby, come into me

Anh à, hãy đến bên em

Come into me

Đến bên em

It’s raining, raining

Mưa rơi, mưa đang rơi

Ooh, baby, it’s raining, raining

Ooh, anh à, mưa rơi, mưa đang rơi

You can always come into me

Anh có thể đến bên em bất cứ lúc nào

Facebook